اعتراض صدها کارگر فولاد “جهان‌آرا”!

 نزدیک به۶۰۰ کارگر رسمی، قراردادی و پیمانکاری شاغل در کارخانه فولاد جهان‌آرا خرمشهردر اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل دست به اعتراض زدند.

طبق اظهارات کارگران این واحد تولیدی؛ مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد جمعیت ۶۰۰ نفری کارگران باعث شده که درآمد مزدبگیران این کارخانه در حد و اندازه حداقل‌های قانونی باقی بماند.

به گفته آنها؛ یکی از دلایل مخالفت کارفرما با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل همسان شدن دستمزد کارگران قراردادی  و پیمانی با کارگران رسمی است که به دلیل مشکلات مالی، قصد عملیاتی کردن این طرح را ندارد.به گفته این کارگران؛ مسئولان وزارت کار در مورد مسکوت ماندن اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران شرکت فولاد جهان‌آرا خرمشهر پاسخگو نیستند و ظاهرا در این زمینه هیچ پافشاری ندارند.از ایلنا

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …