اعتراض کارگران داروگر تهران به محقق نشدن خواسته‌های خود

کارگران کارخانه داروگر تهران امروز برای چندمین بار در اعتراض به محقق نشدن پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، تامین امنیت شغلی، حذف سرویس ایاب و ذهاب دست به اعتراض زدند.

کارگران داروگر تهران می‌گویند: درحالیکه در جلسه‌ی مشترک مسئولان اداره کار و کارفرما قرار بود شرکت بخشی از مطالباتمان را پرداخت کند اما بعد از گذشت چند ماه، بدون در نطر گرفتن موقعیت بی‌پولی کارگران هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد. آنها همچنین دو ماه حقوق معوقه دارند و برای چند ماه حق بیمه‌‌‌شان نیز تمدید نشده است.به گفته‌ی یکی از کارگران؛ بعد از هر دوره اعتراضِ کارگران داروگر تهران در خارج از کارخانه، برخی مسئولان با وساطت مانع ادامه اعتراض کارگران می‌شوند اما درنهایت وعده‌ها عملی نمی‌شود.

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …