اعتصاب بیش از دو هزار کارگر مجتمع مس سونگون و تجمع اعتراضی کارگران معدن آق دره علیه اخراجها

اطلاعیه خبری :روز اول آذر بیش از دوهزار نفر از کارگران پیمانکاری آهن‌آجین، مبین، نوآوران، زحل، خدمات اکتشافی،  پارس اولنگ و دیگر شرکت‌ها  در مجتمع مس سونگون ورزقان در اعتراض به اخراجها دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب  از ساعت ده شب روز سی ام آبانماه  در اعتراض به اخراج ۶۰ نفر از کارگران آغاز شده و کار در این معدن به کلی به تعطیلی کشیده شده است. بنا بر خبر روز ۲۹ آبان ۶۰ نفر از کارگران با اعلام پایان قراردادهایشان از سوی مدیریت از  ورود به معدن بازداشته شدند. به گفته کارگران پس از اعتصاب ۳ روزه این کارگران در ۱۴ مهرماه، که در اعتراض به سطح نازل حقوقها و قراردادهای موقت پیمانی و با مطالبات  اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل و رفع تبعیض در پرداخت حقوقها و دیگر خواستهایشان به پا شد، سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس طی مذاکره با نمایندگان کارگران وعده تحقق خواست‌های آنان و یکساله شدن قراردادها را داد. اما نه تنها این وعده ها عملی نشد بلکه ۶۰ نفر از کارگران نیز حکم پایان قرارداد گرفتند.  کارگران این معدن اکنون هم پیگیر مطالبات خود و افزایش حقوقها و دائمی شدن قراردادهای کاری خود هستند و هم بر بازگشت به کار فوری همکاران اخراجی شان تاکید و پافشاری دارند و اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواستهای خود به اعتراض و اعتصاب ادامه میدهند.

– صبح روز دوشنبه اول آذر ماه ۱۰۰ نفر از کارگران بخش استخراج معدن طلای آق دره اجازه ورود به این واحد را پیدا نکردند. این کارگران هر کدام ۱۵ سال سابقه کار دارند اما کارفرما آنها را تحت عنوان “کارگر فصلی” از کار بیکار کرده است. به گفته یکی از کارگران این معدن، جدا از این ۱۰۰ کارگر، شمار دیگری که تعدادشان بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر می‌رسد در پایان آذر ماه اخراج خواهند شد. فصل کاری بعدی کارگران آق دره در بهار آغاز میشود و ضمانتی برای بازگشت این کارگران به کار نیست و در عین حال حتی همان “بیمه بیکاری” جمهوری اسلامی نیز شامل حالشان نمیشود.  هر ساله پیمانکاران با پایان فصل کاری کارگران را اخراج و بعد در آغاز  فصل کاری بعد کارگر جدید به کار میگیرند. این مساله یکی از موضوعات قدیمی اعتراضات کارگران آق دره و اکثر کارگران فصلی است.  برای نمونه در سال ۹۳ در اعتراض به اخراج ها و فضای امنیتی حاکم بر معدن اعتراضاتی به پا شد که در جریان آن تعدادی حکم زندان و شلاق گرفتند. از آن سال به بعد نیز هر ساله این کارگران همراه با مردم محل اعتراضاتی در همین رابطه برپا میکنند. این اعتراضات معدن آق دره را به یکی دیگر از کانون های داغ اعتراضات تبدیل کرده است. بعلاوه صدور حکم زندان و شلاق برای کارگران معترض آق دره در سال ۹۳ و بعد به اجرا گذاشته شدن این حکم،  با خشم وسیعی از سوی بخش های مختلف کارگری روبرو شد  و به جنبشی سراسری علیه شلاق و زندان تبدیل گردید.

معدن آق دره در ۴۰ کیلومتری تکاب  واقع است و کارگران آن عمدتا ساکنان روستای آق دره هستند که بخشا معیشت خود را از طریق دامداری، کشاورزی و قالیبافی تامین میکنند. از همین رو مبارزات کارگران معدن همواره با حمایت مردم ساکن این منطقه همراه است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱ آذر ۱۴۰۰ ، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر

تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر.درد ما درد شماست، مردم …