اعتصاب کارگران پروژه‌ای پایانه نفتی قشم شرکت تیو انرژی

کارگران پروژه‌ای پایانه نفتی قشم شرکت تیو انرژی پیمانکاری کیوانی در اعتراض به عدم پرداخت ۳ ماه حقوق و پایین بودن دستمزد‌ها روز دوشنبه 20 دیماه اعتصاب کردند

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …