اعتصاب کارگران پیمانی پالایشگاه تندگویان تهران، پتروشیمی رازی و ایلام- دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون تومان باشد

اخبار نفت:

اعتراضات در میان کارگران نفت و پتروشیمی در حال گسترش است. برچیده شدن بساط پیمانکاران و داشتن امنیت شغلی با قراردادهای مستقیم و دائمی، افزایش دستمزدها و پرداخت همه آیتم های مزدی و معوقه ها ، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل، بالا بردن استاندارد زیستی و کاری و ایمنی محیط کار از جمله خواستهای اعلام شده کارگران نفت در مبارزاتشان است. سر تیتر برخی از اعتراضات امروز را اینجا ملاحظه میکنید:

  • روز چهارشنبه ۶ بهمن بیش از ۱۸۰۰ نفر از کارگران پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران در اعتراض به سطح نازل حقوقها و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع و اعتراض کردند.
  • روز ۵ بهمن کارگران پتروشیمی ایلام در اعتراض به قرار گرفتن اسم ۲۰ نفر از همکارانشان در لیست اخراج و قراردادهای برده وار کاری دست از کار کشیدند. بنا بر خبر با قراردادهای جدید پانزده روزه کارگران فقط نیمی از ماه را حقوق میگیرند و این موضوع به مساله داغ اعتراض در میان این کارگران تبدیل شده است.
  • روز ۵ بهمن کارگران پتروشیمی رازی سر بندر برای دومین روز دست به اعتصاب زدند. اعتراض این کارگران به وضعیت بد معیشتی و کاری و نداشتن امنیت شغلی و عدم ایمنی محیط کار و قرار داشتن دائم در معرض آلودگی شیمیایی ناشی از دپوی گوگرد است. در این اعتراضات هشت نفر از کارگران به اسامی هادی سرحانی، سید هاشم شبیبی، محمدرضا صالحی، علی البوغبیش، مهدی طبیعی، احمد عساکره، توفیق احمدی و علی ساجدی ممنوع الورود شده اند و کارگران با اعتصاب خود خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجی خود هستند. در همین روز کارگران پتروشیمی مروارید در فاز ۲ صنایع پتروشیمی عسلویه‌ نیز به‌ دلیل عدم پرداخت پنج ماه حقوق توسط پیمانکار و خلف وعده ها دست از کار کشیدند و در محل کارگاه تجمع کردند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه ای به مناسبت پایان سال تحصیلی و موعد تعیین حداقل دستمزد سراسری کارگران با اشاره به رشد سرسام آور قیمت ها و تورم بر اینکه مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون تومان باشد تاکید کرده است. از خواستها و اعتراضات کارگران نفت باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۶ بهمن ۱۴۰۰، ۲۶ ژانویه ۲۰۲

اینرا هم بخوانید

 گزارش (IMF) روند کاهش رشد اقتصاد جمهوری اسلامی را تایید می‌کند

براساس گزارش بانک جهانی، برآورد می‌شود نرخ رشد بخش نفت در سال جاری و طی …