افزایش مجدد ۳۰ هزار میلیارد تومانی بودجه نظامی رژیم

ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس حکومت می گویداین کمیسیون تصمیم به افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دفاعی کشور در سال آینده گرفته است . حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این افزایش در کمیسیون تلفیق تصویب شده است.وی در ادامه گفته:پیشنهاد شدهده هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل افزایش بهای حامل های انرژی به بودجه دفاعی اختصاص یابد .برگرفته از تسنیم

 

اینرا هم بخوانید

دو اتحادیه کارگری در اسپانیا و فرانسه به کمپین بین‌المللی اعتراض علیه حکم اعدام شریفه محمدی پیوستند

در ادامه محکومیت‌های حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، …