انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۵۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

نتایج انتخابات در ۲۷ کشور اروپایی برای تعیین ۷۲۰ عضو پارلمان اتحادیه اروپا، نشانگر افزایش حمایت از “راست‌های افراطی” است.

دولت‌های اروپایی، از هر حزبی که در قدرت هستند در بحران سیاسی و هویتی بسر می‌برند. جامعه در حال سکون نیست و هیچ حزبی برای کنترل اوضاع سیاسی برنامه روشن و هدفمندی ندارد. تندباد بحران‌های عدیده سیاسی و اقتصادی به‌سرعت آسمان اروپا را در می‌نوردد و بنیادهای فکری و ایدئولوژیکی همه احزاب سیاسی را در هم می‌پیچد. احزاب گوناگون، از “راست افراطی” یا “راست میانه” تا “چپ ظاهراً افراطی یا “چپ میانه” و از سبز و نارنجی و از همه رنگ، با این نیت سر بر می‌آورند تا مجدداً به خاک کشیده شوند. بحران‌های عدیده و گیجی سیاسی همراه با بی‌هویتی ساختاری دامن همه احزاب را گرفته است.

در این اوضاع میلیون‌ها شهروند اروپایی زیر ضربات خورد کننده بحران اقتصادی، شرایط دشواری را تجربه می‌کنند و راهی نیز در چهارچوب احزاب و دولت‌های حاکم برای خلاصی متصور نیست. جامعه از وضعیت فعلی سرخورده، نگران و عاصی است. در این شرایط است که انتخابات برای تعیین ۷۲۰ نماینده پارلمان اروپا برگزار شد و راست فاشیست، افراطی و ضد خارجی خودی نشان داد. برنامه این راست، خارجی ستیزی و دشمن‌تراشی‌اش مالیخولیایی است. همچون ترامپ در آمریکا که با شعار آمریکا برای آمریکاییان به میدان آمده است، راست فاشیست در اروپا نیز با فرانسه برای فرانسه و آلمان برای آلمان و… به میدان آمده.

این قانون جامعه است که هر کجا چپ در قامت احزاب مدرن و انقلابی و با برنامه عمیق اقتصادی که تأمین‌کننده حداکثری زندگی و رفاهیات زندگی مردم باشد، از صحنه مبارزه طبقاتی غایب بماند، آنگاه هر بحران اقتصادی امکان فعال‌شدن احزاب راست را افزایش می‌دهد. برنامه‌های تبلیغی و انتخاباتی راست از هر نوعش فریبی کوتاه‌مدت بیش نیست و نه‌تنها نانی به سفره کسی اضافه نمی‌کند؛ بلکه دامن زننده بی‌آیندگی و فقر و نابرابری بیشتر است. احزاب سرمایه‌داری رنگارنگ ویروس‌هایی هستند که تنها با یک برنامه واقعاً آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و سوسیالیستی به حاشیه رانده یا محو می‌شوند. اروپا نیز از این قاعده مستثنا نیست. بحران همه‌جانبه موجود در اروپا نتیجه وجود “خارجیان” نیست. وضعیت “خارجیان” یکی دیگر از نشانه‌های گندیدگی نظام سرمایه‌داری است. درعین‌حال هم اکنون قلب جامعه در خیابان می‌تپد و اعتراضات وسیع ضدنژادپرستی در اروپا باقدرت در جریان است.

اینرا هم بخوانید

پرواز دلار بر فراز آسمان ایران – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۷۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …