انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه: علیه بازداشت گسترده کارگران فولاد اهواز سراسری به میدان بیاییم!

ساعت 12 شب گذشته ماموران امنیتی به طور وحشیانه و با ایجاد رعب و وحشت برای خانواده های کارگران معترض فولاد به منازل بسیاری از این کارگران حمله برده و اقدام به بازداشت آنان کرده اند.
در نتیجه این یورش وحشیانه به خاطر عدم حضور در منزل تعداد زیادی از کارگرانی که منازلشان مورد حمله قرار گرفته است، ماموران توانسته اند فقط 15 نفر به اسامی:
1- میثم علی قنواتی 2- عیسی مرعی 3- امین علوانی 4- مرتضی اکبریان 5- طارق خلفی 6- مسعود عفری 7- جعفر سبحانی 8-مصطفی عبیات 9-غریب حویزاوی 10- حسین داودی 11- کریم سیاحی 12- میثم آل مهدی 13- حامد باصری ۱۴- حافظ کنعانی ۱۵- حامد جودکی را بازداشت کنند.
مسولین یگان ویژه و رییس پاسگاه انتظامی غرب اهواز بعد از این اقدام شرم آور برای ترساندن بقیه کارگران به مجتمع فولاد رفته و با اعلام خبر بازداشت کارگران، آنان را تهدید به بازداشت در صورت ادامه مبارزاتشان نموده اند.
حمله گسترده یگان ویژه و ماموران امنیتی به کارگران فولاد که 38 روز است علیه فساد، چپاول و غارت دسترنجشان در اعتصاب و تظاهرات هستند، حتی نتوانسته است یک روز هم از حضور این کارگران در اعتصاب و اعتراضات خیابانی ممانعت به عمل آورد. از آنجا که اعتراض به فساد و چپاولگری در سطح جامعه علنی و گسترده است و این اعتراض اکنون توسط کارگران فولاد همراه با مردم در خیابانهای شهر اهواز جاری است، بی تردید از امروز حمایتهای وسیع تر و قاطعانه تری از سوی همه بخشهای معترض جامعه را به دنبال خواهد داشت و کارگران فولاد ثابت قدم تر در صف اول این مبارزه توده ای قرار خواهند گرفت.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از همه بخشهای معترض جامعه به ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان برابری طلب و همه تشکلها و نهادهای کارگری، دانشجویی، معلمان در داخل و خارج می خواهد وسیعا و همصدا علیه این یورش بی شرمانه به میدان بیایند و خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان شوند.
26/9/1397
@anjomanbfk

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …