ایسنا،ویدئو :چرا اعتراض کارگران به کف خیابان کشیده می‌شود؟

ویدئو / چرا اعتراض کارگران به کف خیابان کشیده می‌شود؟ با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات کارگران فولاد اهواز، هنوز پاسخ روشنی به مطالبات آنها داده نشده‌است. کارگران فولاد اهواز و بسیاری از کارگران صنایع بزرگ و کوچک در کشور، مدت‌هاست خواسته‌های صنفی خود را به صورت صلح‌آمیز مطرح می‌کنند. یکی از شعارهایی که در این مدت از سوی آن‌ها سر داده می‌شود، «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» است که کنایه‌ای به حمایت نشدن از سوی دولت‌هاست. حالا پرسش این است که جای قانون در حمایت از کارگر کجاست؟

https://www.isna.ir/news/97092613176/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%81-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

 

اینرا هم بخوانید

دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را «غیرقانونی» خواند

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است در یک حکم …