بازداشت۲۰ نفر در جریان تجمع بستگان زندانیان محکوم به اعدام

اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، شماری از شهروندان در جریان یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران توسط نیروهای انتظامی بازداشت شدند.بر اساس این گزارش، خانواده زندانیان محکوم به اعدام در پنجمین روز از تجمعات خود با برخورد مأموران انتظامی مواجه شدند.خانواده های زندانیان محکوم به اعدام زندان های قزلحصار و ندامتگاه مرکزی کرج، با در دست داشتن پلاکاردهایی با محتوای “اعدام نکنید”، خواستار توقف اجرای حکم اعدام فرزندانشان شدند.در این گزارش آمده است، دستکم ۲۰ نفر در این تجمع توسط بازداشت شدند.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب «هزاران» کارگر پروژه‌ای پیمانی صنعت نفت و گاز ادامه دارد

RadioFarda شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت می‌گوید «۲۴ هزار نفر» به اعتصاب کارگران پروژه‌ای …