بازداشت کارگران گروه ملی فولاد تا نیمه شب دیشب نیز ادامه داشت و ۱۰ نفر دیگر دستگیر شدند

شماره ۸
گزارش لحظه به لحظه از اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیشب نیز بازداشت کارگران این مجتمع صنعتی در نیمه های شب ادامه داشت و ماموران امنیتی با یورش به منازل آنان و ایجاد رعب و وحشت ده نفر دیگر از کارگران را به طرز وحشیانه ای بازداشت کردند و بسیاری از انان نیز همچون پریشب برای جلوگیری از بازداشت، شب را در خیابانهای اهواز به صبح رساندند.
۳۱ کارگری که پریشب و طی دیروز بازداشت شده بودند به زندان شیبان (زندان مرکزی) اهواز منتقل شده اند.
بازداشت ددمنشانه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در حالی نیمه های دیشب ادامه داشت که امروز کارگران تصمیم به برگزاری مجمع عمومی برای چگونگی برخورد با بازداشتها و ادامه اعتراضاتشان داشتند و قرار بود برخی از مقامات ارشد استانی نیز جهت مذاکره به شرکت بیایند.
بنا بر اخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در لحظه مخابره این خبر مجمع عمومی کارگران گروه ملی فولاد اهواز در حال برگزاری است و اولین تصمیم آنها عدم مذاکره تا آزادی همه کارگران بازداشتی بوده است.
اسامی کارگرانی که نیمه شب دیشب با یورش وحشیانه ماموران امنیتی به منازلشان بازداشت شده اند به شرح زیر است:
۱- بهزاد علیخانی۲- احمد باوی
۳- آرش محمد پور ۴- میثم آل مهدی
۵- سید مصطفی موسوی ۶- سید مجید موسوی ۷- امیر دهقان ۸- مجید جلالی ۹- حسین عساکره ۱۰- بهزاد شهبازی
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۷ آذر ماه ۹۷

اینرا هم بخوانید

 کمیته بین المللی علیه اعدام: کارزار نجات شریفه محمدی می تواند و باید موفق شود!

از زمان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” یعنی قیام مسلحانه، …