بازگشت اتحادیه اروپا به طالبان

به گزارش رویترز، پیتر استانو، سخنگوی روابط خارجی کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این اتحادیه «برای اهداف بشردوستانه حضور حداقلی کارکنان خود را در کابل از سر می‌گیرد».

همین دیروز خبر رسید دولت نروژ با دعوت از طالبان وارد چانه زنی در پروسه رسمیت بخشیدن به این ویروس خطرناکتر از کرونا شده است. می گویند بخاطر اهداف بشر دوستانه، کدام بشر؟! شما بشرساکن در افغانستان را زیر پا له می کنید!

هر روز شاهد بدتر شدن وضعیت زنان و سرکوب خونین مبارزاتشان به دست طالبان و شاهد فرار هزاران نفره این مردم رنجدیده هستیم. هر روز شاهد دستگیری ها و زندان و شکنجه و اعدام و حمله به همه آزادیهای سیاسی و مدنی در آن جامعه هستیم. با همه این تفاسیر قدرت مناقع سیاسی و اقتصادی دولت های غربی آنچنان زیاد است که ریشه حتی یک ذره شرم را در وجودشان خشکانده است.

افغانستان امروز آئینه جهان نمای سرمایه داری سراپا لجن گرفته دنیای معاصر است. در مقابل این کرنش و این افتضاح سیاسی دولت های غربی باید ایستاد. باید رسوایشان کرد. باید با افشای ننگشان، پرچم انسانیت و جهانشمولی حقوق انسان را برافراشت. مردم رنجیده افغانستان لایق زندگی بهتری هستند.

مندرج در ژورنال شماره ۱۴

اینرا هم بخوانید

جهان متمدن در دفاع از توماج بپا می‌خیزد! شهاب بهرامی

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …