بدهی ۱۸۵هزار میلیارد تومانی دولت و بانکها به بانک مرکزی. جمهوری اسلامی حکومت دزدان و آدمکشان است

جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص دارایی‌های این بانک در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یازدهمین ماه سال گذشته به بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این عدد نجومی نسبت به بهمن سال ۹۹، افزایش ۵۶ درصدی داشته است.دولت نیز همچون رویه گذشته، با ثبت رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۰، همچنان پای ثابت بدهکاران کلان به بانک مرکزی است. 

روزنه: سیاستهای پولی و مالی کل حکومت و بانک مرکزی در ارائه وام و تسهیلات به باندهای رنگارنگ حکومتی به بهانه های مختلف صورت میگرد. هر دولتی که عوض میشود، بدهکاران دولت قبلی را رو کرده و ادعای مقابله با فساد و رانت و مقابله با بدهکاران را می کند. دولت آیت الله قاتل رئیسی در پاسخ به موضوع بدهکاران کلان بانکی می گوید، این بدهی ها در دولت قبلی روی داده و بدنبال کشف و مبارزه با بدهکاران برای بازگرداندن پول به خزانه اش است. متقابلا در دولت فعلی موضوع ایجاد پول، قرض گرفتن از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه برای راست و ریست کردن کسری بودجه و هزینه های دولت، به همان سیاق سابق ادامه دارد. سیاستهای دستوری مالی و پولی دولت و بانک مرکزی و در اساس کل نظام, منجر به افزایش نقدینگی و تورم شده است. در کنار آن شبکه عظیم مافیای پول، ارز و تسهیلات شکل گرفته که مشغول دزدی، رانت خواری و غارت است. شبکه ای که به بیت رهبری خامنه ای، نهادهای قدرتمند نظامی و امنیتی، از سپاه و بسیج گرفته تا باندهای گرد آمده حول و حوش دولت رئیسی, دهها هزار میلیارد تومان وام گرفته و پس نمی هند. جمهوری اسلامی، حکومت، قاچاقچیان پول، ارز و کالا …، حکومت قاتلان و آیت الله های دزد میلیادر، حکومت تحمیل فقر و فلاکت، گرانی و بیکاری بر گرده مردم است.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …