برنامه همبستگی انسانی: راه حل پایان دادن به گرانی در ایران چیست؟ با محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: ویژه برنامه درباره حسین مرادبیگی(حه مه سو)