به وزارت امور خارجه سوئد درمورد شکنجه یکی از رهبران کارگری در ایران

روز۴ ژانویه اسماعیل بخشی نماینده منتخب کارگران نیشکر هفته تپه در پستی در اینستاگرام خود از از فشار و شکنجه های غیرقابل تحملی که در زندان بر او اعمال شده پرده برداشت و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را را به مناظره دعوت کرد.

این رهبر کارگری در ۱۸ نوامبر در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شد و به مدت ۲۵ روز در زندان بود و مورد شکنجه های جسمی و روحی وحشیانه ای قرار گرفت. او در نامه خود که متن کامل آن را به زبان انگلیسی برای شما ضمیمه می کنیم از جمله می نویسد:

“در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجز آور بود..”

جرم اسماعیل بخشی دفاع از حقوق پایه ای کارگران، حق اشتغال، حق داشتن تشکل مستقل و اعتراض به عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران بود. بخشی رهبر اعتصابی بود که ۲۸ روز طول کشید یکی از فوری ترین خواست های این اعتصاب پرداخت فوری چهارماه دستمزد چند بار زیر خط فقر ۶۰۰۰ کارگر این شرکت بود.  نامه اسماعیل بخشی بر یک درد مزمن جامعه ایران انگشته است و در میان مردم بازتاب وسیعی داشته است بطوریک حکومتیان نیز ناچار به واکنش در قبال آن شده اند.

آنچه که بخشی در نامه خود بدان اشاره کرده است داستان زندگی شمار زیادی از فعال سیاسی و مدنی در ایران است که در طول تقریبا ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی بطور سیستمایتکی مورد اذیت و آزار، زندانی و شکنجه قرار داشته اند  و و دهها هزار نفر آنان نیز پس از شکنجه های بیرحمانه و بعضا تجاوز اعدام شده اند. همین امروزکه این نامه را برای شما می نویسیم هفت تن از کارگران مجتمع فولا اهواز واقع در جنوب ایران به دلیل طلب کردن خواستهای خود در زندان و وضعیت مشابه اسماعیل بخشی بسر می برند.نامه اسماعیل بخشی بر یک درد مزمن جامعه ایران انگشت گذاشته و در میان مردم بازتاب وسیعی داشته است بطوریکه حکومتیان نیز ناچار به واکنش در قبال آن شده اند.

نقض آشکار حقوق و آزادیهای مدنی مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی موضوعی نیست که بتوان با سکوت از کنار آن گذشت. ما از شما می خواهیم که به شکنجه و اذیت و آزار اسماعیل بخشی و همه فعالین کارگری و مدنی در ایران شدیدا اعتراض کنید و روابط دیپلماتیک خود را با چنین حکومتی خاتمه دهید. ما ادامه روابط دیپلماتیک با رژیمی که در کشور همسایه شما، دانمارک،  ترور مخالفین سیاسی خود را طرح ریزی می کند و در داخل کشور نیز فعالین کارگری را تا سرحد مرگ شکنجه می دهد، بدور از شان و منزلت انسانی می دانیم. امیدواریم امکان ملاقات حضوری با شما را بیابیم باشد تا اهمیت این موضوع را بیشتر توضیح بدهیم.

با احترام

حسن صالحی- سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام

هرمز رها- مسئول کمیته بین المللی علیه اعدام

6 ژانویه 2019

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …