بیانیه مشترک سه تشکل بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان و گروه اتحاد بازنشستگان به مناسبت ١١ ،١٢ اردیبهشت، روز جهانی کارگر و روز معلم

سه تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی به مناسبت اول ماه مه و ۱۲ اردیبهشت روز معلم، از تورم روزافزون، از سقوط شدید قدرت خرید مردم و گسترش فقر فلاکت انتقاد کردند.

روزهایی از راه میرسند که نماد مبارزه کارگران و معلمان است.به گواهی تاریخ در این روزها کارگران و معلمان خونشان بر کف خیابانها جاری شد و علیه شرایط غیرانسانی کار و سطح نازل معیشت خود شجاعانه به میدان آمدند و دستاوردهایی از خود بجا نهادند که هنوز هم در معرض یورش حاکمان سرمایه دار قرار دارند. هنوز هم کارگران، معلمان و بازنشستگان برای افزایش حقوق ها و معوقات و سایر موارد مزدی و مستمری، باید در خیابان ها فریاد برآورند.

در شرایطی که تورم روز افزون، سقوط شدید قدرت خرید توده های مردم و گسترش فقر و تهیدستی در جامعه بیداد می کند، مستمری و دستمزد بازنشستگان، کارگران،معلمان، پرستاران و سایر مزد بگیران چندین برابر زیر خط فقر سیر می کند. به معلمی که در محرومترین و دورافتاده ترین نقاط کشور با ساعات کار طولانی به جامعه و دانش آموز خدمت می کند همچون بردگان مزدی ستم روا می دارند و با تبعیض، بلاتکلیفی و ناامنی شغلی، محرومیت از حق بیمه کامل و حقوق شرم آور چندرغاز، برخورد می شود. اما از خودکشی فزاینده از سر فقر و استیصال معلمان ارزشمند کک شان هم نمی گزد.

جامعه ای از اکثریت زحمتکش را به مرگی تدریجی و روزمره محکوم ساخته اند تا اقلیتی حاکم را فربه تر از پیش، در ناز و نعمت بپرورانند. دولت، مجلس و متولیان امور هیچ اراده ای برای افزایش حقوق و ایجاد توازن میان هزینه های زندگی و سطح دریافتی ما ندارند. تنها هنر این قلدران مفت خور سرکوبگری است و بس: احضارها،پیگرد و پرونده سازی، حبس و احکام قرون وسطایی ظالمانه و زندان، تاوانی است که کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و دانشجویان معترض به این بساط ظالمانه حاکم می پردازند.
در شرایطی که دولت و قدرت سیاسی حاکم راه بیان آزادانه و پیگیری خواست های مسلم اقشار زحمتکش را مسدود نموده و مطالبه گری را «جرم» تلقی می کند، مسلم است که فریادها خاموش نخواهد ماند. همچنانکه سالهاست بستر خیابان به عرصه اعتراضات، اعتصابات، تحصن و تجمعات کارگران، معلمان، بازنشستگان و توده های زحمتکش تبدیل شده است. امسال تلاقی یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان (کارگران دیروز) با روز جهانی کارگر و روز معلم در یازدهم و دوازدهم اردیبهشت بستری برای همبستگی و سر دادن فریادهای متحدانه و رسا برای برخورداری از زیست و معیشتی شایسته می باشد: ما کارگریم برده نیستیم! روز جهانی کارگر و معلم را گرامی می داریم.

۲۹/ فروردین /۱۴۰۱

شورای بازنشستگان ایران
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
گروه اتحاد بازنشستگان

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …