بیش از ١١هزارمیلیارد تومان “وام مشاغل خانگی” برای ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت و بنیاد علوی

در بودجه امسال تبصره ۱۸ و ۱۶ که تسهیلاتی برای رونق تولید می پرداخت حذف شده و تمامی منابع آن در تبصره ۲ و در حسابی به نام حساب پیشرفت و عدالت جمع شده است.

در بودجه 1403ْ سهم بنیاد شهید از وام مشاغل خانگی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بنیاد برکت از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بسیج سازندگی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بنیاد علوی ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش اکونگار،  نکته مهم این تغییر این است که در بودجه‌های قبل این تسهیلات به تولید اختصاص پیدا می کرد، اما در بودجه امسال تاکید شده که همه وام‌ها را به مشاغل کوچک و خانگی بپردازند.جالب اینجاست که برای نهادهای عمومی مثل ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و بسیج سازندگی هم از این وام های خانگی سهم در نظر گرفته شده است.

در این بین مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر موسسات و مراکز نیکوکاری،‌ گروه های جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار در مجموع یک هزار میلیارد تومان تسهیلات می گیرند.

اینکه در سال رشد تولید با مشارکت مردم چرا به جای بخش خصوصی همچنان از نهادهای عمومی حمایت می شود، جای بررسی دارد.

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …