بیش از ۲۴۰ هزار نفر در زندانهای حکومت

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی گفته است:”جمعیت کیفری کشور” بیش از ۲۴۰ هزار نفر است که سه درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

زندانیان جرایم مواد مخدر با ۳۹ درصد بیشترین تعداد زندانیان کشور را به خود اختصاص داده و زندانیان جرایم مربوط به سرقت و جرایم علیه اشخاص نیز با ۲۰ و ۱۰ درصد رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده اند.بسیاری از پرونده‌ها به خاطر توهین تشکیل می‌شود. برگرفته از تابناک

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …