بیش از 700 کارگر کنتورسازی قزوین بیکار شده اند

وحید اکبری پور فرد از باندهای شوراهای اسلامی رژیم در کارخانه کنتور سازی قزوین گفته است تعداد کارگران این کارخانه که ۹۰۰ نفر در زمان واگذاری بود، اکنون به ۱۵۰ نفر رسیده است.وی اعتراف کرده که مالک کارخانه به دنبال سندسازی برای اهداف شخصی است و تخلفات او نیز محرز شده است.از ایلنا

لازم به توضیح کارگران این کارخانه بارها دست به اعتصاب و مبارزه زده اند. تازه ترین اعتراض آنها به خضور نوبخت رئیس برنامه و بودجه حکومت در هفته گذشته بود.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۷ زندانی را در بیرجند اعدام کرد

«حال‌وش» گزارش داده در پی انتقال ۱۰ زندانی به بند قرنطینه اجرای حکم در زندان …