تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اراک، کرمانشاه، تبریز و ایلام

گیلان

یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اراک، کرمانشاه، تبریز و ایلام مطابق سنت “یکشنبه‌های اعتراضی” مقابل سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند. این خبر تکمیل میشود

اراک

تبریز

کرمانشاه

ایلام

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …