تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر


تجمعات مشترک بخش های مختلف بازنشستگان در کرمانشاه و اخباری دیگر.درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید

امروز ۲۹ خرداد ماه بازنشستگان کشوری، مخابرات و تامین اجتماعی برای پیگیری مطالبات خود و با فراخوانی از قبل اعلام شده مقابل صندوق بازنشستگی در کرمانشاه تجمع مشترکی برپا کردند. لشکری کشوری تامین اجتماعی اتحاد اتحاد، درد مشترک فریاد مشترک می طلبد، یک بنر برجسته تجمعات بازنشستگان کرمانشاه در این هفته بود. در این تجمع اعتراضی یکی از بازنشستگان از دردها و مشکلات سخن و گفت و همه یکصدا شعار دادند:”تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم”.

شعارهای دیگر بازنشستگان عبارت بودند از:”هر اختلاس رو میشه، چند تا مسئول پشتشه”، ” درد ما درد شماست،  مردم به ما ملحق شوید”.  بدین ترتیب بازنشستگان کل جامعه را به اعتراض علیه فقر و فساد و بی تامینی فرا میخوانند.  کرمانشاه الگویی برای اتحاد صف ۲۵ میلیونی بازنشستگان در سطح سراسری است.

در این حرکت اعتراضی یکی از بازنشستگان در سخنانش در رابطه با انتخابات حکومت گفت:” همانطور که در انتخابات مجلس مردم سیلی محکمی بر پوز خودکامگان و مستبدان زدند ، این بار هم میتوانند  سیل محکمتری  بر صورت مدیران و جباران از طرف  مردم بزنند. (کف زدن مردم و فریاد از بس دروغ شنیدیم ما دیگه رای نمیدیم”) .  مطمئن باشید که آویزان شدن به  قدیمی و پوسیده اصولگرایان و  چپ و راست و اصلاحگرا  و روحانی مبارز و  روحانیون نیمه  مبارز افتادن در چاه ویل است و راهی برای رهایی ما وجود ندارد . (کف زدن جمعیت و شعار: “اصولگرا ، اصلاحگرا ، تمام شدن ماجرا”).

بدینگونه بازنشستگان صدای اعتراض کل جامعه علیه بساط چپاول و غارت حکومت و نمایشات مسخره انتخاباتی اش  را نمایندگی کردند.

در این روز کارکنان بازنشسته بانک ملی نیز در اعتراض به عملکرد “تأمین آتیه ی کارکنان بانک ملت”مقابل شعبه ی مرکزی آن، دست به تجمع اعتراضی زدند.  این تجمع با هجوم نیروهای امنیتی و زخمی و دستگیر شدن شماری از تجمع کنندگان انجامید.  

آخرین خبر اینکه  کارگران آرتا درنمین در اردبیل در اعتراض به بدقولی شورای اسلامی وامام جمعه شهر وفرمانداری که قراربود حقوق های معوقه آنها را که از سال قبل طلبکارند تسویه کنند، دست به اعتصاب و تجمع زدند. به گفته کارگران برای پرداخت طلبهایشان قول سه روز داده شده بود. اما نزدیک به یک هفته است و خبری از پرداخت مزد نیست.  

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۲ خرداد  ۱۴۰۳، ۱۱ ژوئن   ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …