تجمع اعتراضی بازنشستگان در چندین شهر

روز شنبه 25 مرداد بازنشستگان در شهرهای اصفهان، تبریز، ساری، اهواز، مشهد، کرج و تهران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل دفاتر سازمان تامین اجتماعی دراین شهرها تجمع کردند.

افزایش حقوق بازنشستگی، همسان سازی حقوق و برخورداری از حمایتهای کافی از سوی این سازمان در دوران بازنشستگی از جمله مطالبات این دوره از اعتراضات بازنشستگان می باشد. روزنه

اینرا هم بخوانید

دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را «غیرقانونی» خواند

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است در یک حکم …