تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات ایران

تجمع اعتراضی بزرگ بازنشستگان شرکت مخابرات ایران. سه شنبه ٢٣ آذر ١٤٠٠

اینرا هم بخوانید

بودجه۱۰ برابری وزارت اطلاعات در دروه رئیسی برای”امنیت و مقابله با اسرائیل”!

اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است” «با یک بودجه ۱۰ برابری زیرساختی و …