تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس اسلامی ” حکومت سرمایه دار مفتخور نمیخواهیم”

امروز روز یازدهم دیماه یک تجمع اعتراضی بزرگ بازنشستگان در مقابل مجلس اسلامی برپا شد. بازنشستگان بنا به فراخوان از قبل اعلام شده و برای پیگیری خواستهایشان مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند و بر خواستهای خود تاکید کردند. از ساعت ده صبح تجمع شروع شد و هر لحظه بر شمار تجمع کنندگان اضافه میشد. در این تجمع بازنشستگان با شعارهایشان صدای اعتراضشان را علیه فقر، تبعیض، نابرابری، بساط دزد سالار حاکم و سرکوبگریها بلند کرده و مستقیما علیه توحش و بربریت سرمایه داری شعار دادند. برخی شعارهای بازنشستگان عبارت بود از: “دولت سرمایه دار حرف حالیش نمیشه”، “حکومت سرمایه دار مفتخور نمیخوایم”، “ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه”، “برای رفع تبعیض ما همه با هم هستیم”، “بازنشسته به پا خیز علیه ظلم و تبعیض”، “تورم، گرانی، جواب بده روحانی”، “دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند”، ” اسلامو پله کردن، مردمو ذله کردن”، “حقوقهای نجومی فلاکت عمومی”، “حکومت فقر و دزد و چپاول نمیخوایم نمیخوایم”، ” بازنشسته به پا خیز علیه ظلم و تبعیض”. بازنشستگان همچنین با شعارهای “نه تهدید نه زندان دیگه فایدهنداره”، “حکومت سرکوب زندان شلاق نمیخوایم”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، ” معلم زندانی، آزاد باید گردد”، “معیشت منزلت سلامت حق مسلم ماست”، “فریاد فریاد از این همه بیداد”، “مجلس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی” کل بساط سرکوب و جنایت و قوانین جزای اسلامی را به چالش کشیدند و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند.

وجه دیگر شعارهای بازنشستگان در این روز تاکید بر اتحاد و همبستگی مبارزاتی بخش های مختلف جامعه بود. بازنشستگان از جمله شعار میدادند:”کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، اتحاد”، “تنها راه رهایی، اتحاد، اتحاد”

بازنشستگان همچنین با شعار تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشیینم بر تداوم اعتراضاتشان تا تحقق خواستهای خود تاکید کردند.

یکی از لحظات پرشور این تجمع هنگامی بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت جوانی را داشت و جمعیت یکصدا فریاد میزد:” پلیس برو دزد را بگیر” و مانع دستگیر وی شدند. در بیانیه ای به مناسبت این تجمع بازنشستگان برخواستهایی چونافزایش سطح حقوقها به میزان بالاتر از خط فقر اعلام شده و متناسب با هزینه زندگی استاندارد امروزی جهانی، اختصاص بودجه لازم جهت تضمین یک زندگی مناسب برای بازنشستگان، توقف تعرض به منابع و امکانات صندوق های بازنشستگی و پرداخت خسارت بابت پولهای خارج شده از این صندوق ها و استرداد بدهی های دولت به این صندوق،  لغو بیمه های تکمیلی وبرقراری بیمه کارآمد و رایگان، توقف سیاست و برنامه های خصوصی سازی درعرصه های تولید ، آموزش ، بهداشت و درمان وخدمات عمومی، توقف روند پرونده سازی و پیگردهای قضایی و امنیتی برای فعالین اجتماعی و آزادی فوری وبی قید وشرط فعالینی که در بند هستند و به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل های مستقل بازنشستگان تاکید گذاشته بودند.

 

همزمان در مشهد نیز  بازنشستگان کشوری در اعتراض به پاسخ نگرفتن به مطالبات شان در  در خیابان آبکوه جنب پمپ بنزین تجمع داشتند و بر خواستهای مشابهی تاکید کردند.

از خواستها و اعتراضات بازنشستگان فعالانه حمایت کنیم و صدای بازنشستگان را همه جا بازتاب دهیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران

١١ دی ۱۳٩۷، ١ ژانویه ٢٠١٩

 

اینرا هم بخوانید

کارزار حمایت از شریفه محمدی شماره ۲:کارزار حمایت از شریفه با قدرت به پیش میرود.به آن بپیوندید! 

کارزار حمایت از شریفه محمدی به قدرت به پیش میرود. در تازه‌ترین اقدام کنفدراسیون عمومی …