تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته و شاغل در تبریز معلم، کارگر، اتحاد، اتحاد

 

به دنبال تجمعات سراسری بازنشستگان که در روزهای ٢٧، ٢٨ و ٢٩ آذر در تهران، مشهد، ابهر، رشت، کرمانشاه و یزد برپا شد  امروز دوم دی ساعت ده صبح تعدادی از بازنشستگان و شاغلین فرهنگی در شهر تبریز مقابل آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند و با اعتراض پیگیر خواستهایشان شدند. یک شعار برجسته در این تجمع شعار “کارگر معلم، اتحاد، اتحاد” بود. با این شعار تجمع کنندگان بطور واقعی همبستگی خود را با کارگران در گروه ملی و نیشکر هفت تپه اعلام داشتند. شعارهای دیگر فرهنگیان تجمع کننده در مقابل آموزش و پرورش در این روز عبارت بودند از “تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم”، “فریاد، فریاد، از اینهمه بیداد”، حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه”، “حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی”. بازنشستگان با شعارهایشان فریاد اعتراض خود را علیه فقر، علیه فاصله عظیم طبقاتی در جامعه  و حقوقهای نجومی و علیه اینهمه بی تامینی و محرومیت از پایه ای ترین بیمه های اجتماعی اعلام داشتند. بنرهایی چون تحصیل رایگان برای همه کودکان، درمان رایگان، اتحاد، اتحاد، در این تجمع توجه ها را به خود جلب میکرد. بدبن ترتیب بازنشستگان بار دیگر با تجمعات خود در شهرهای مختلف بر اعتراض کل جامعه تاکید گذاشتند.

 

محکوم کردن صدها هزار بازنشسته به فقر و محرومیت غیرقابل تحمل آنهم در سنین بازنشستگی یک جنایت آشکار از جانب حکومت و مفتخوران حاکم سرمایه دار است. باید وسیعا از اعتراضات بازنشستگان حمایت کنیم.

 

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

٢ دی ۱۳٩۷، ٢٣ دسامبر ۲۰۱۸

 

اینرا هم بخوانید

جنبش قدرتمند علیه اعدام در مقابله با حکم اعدام شریفه محمدی.شریفه محمدی آزاد باید گردد

صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری، زیست محیطی و معترض علیه اعدام در …