تجمع مجدد خانواده های کارگران بازداشتی فولاد اهواز مقابل استانداری. تمامی کارگران بازداشتی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند

 امروز هشتم دیماه خانواده های کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به ادامه بازداشت عزیزانشان و  با در دست داشتن بنرهایی که بر رویش نوشته شده بود: “جای کارگر زندان نیست”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد، مافیای فولاد رسوا باید گردد”، مقابل استانداری خوزستان  مجددا دست به تجمع زدند.

در جریان اعتراضات قدرتمند کارگران گروه ملی فولاد اهواز ٤٣ نفر بازداشت شدند که در این مدت زیر فشار اعتراضات کارگران و خانواده هایشان و همبستگی های وسیع با مبارزات این کارگران تعدادی از آنان آزاد شدند. اما بعد از ١٤ روز دستگیری، هنوز هفت نفر از کارگران به اسامی  غریب حویزاوی، طارق خلفی، میثم قنواتی، کریم سیاحی، مصطفی عبیات، بهزاد علیخانی و میثم آل مهدی همچنان در بازداشت بسر میبرند. کارگران  گروه ملی فولاد اهواز خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی همکارانشان هستند.  روز هفتم دیماه یکی از کارگران گروه ملی به اسم شریف تمیمی حین سخنرانی حیدری نماینده مجلس اسلامی در اهواز در حسینیه شمخانی، به اعتراض برخاست و از اینکه چرا همکارانشان همچنان در بازداشتند، سوال کرد. در برابر سخنان اعتراضی این کارگر حیدری مرتب میگفت ما پیگیری میکنیم. اسامی بازداشتی ها را نوشتیم و موضوع را دنبال میکنیم. و این چنین بود که سخنرانی حیدری به صحنه اعتراض کارگران گروه ملی تبدیل شد. همبستگی با کارگران گروه ملی فولاد اهواز ادامه دارد و هر روز شکلی اجتماعی تر بخود میگیرد. از جمله روز ششم دیماه مهدی یراحی (خواننده موسیقی پاپ ایرانی و عربی)، با پوشیدن لباس کار کارگران گروه ملی فولاد اهواز بر روی صحنه رفت و به این شکل از مبارزات این کارگران اعلام حمایت کرد. همچنین اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در نشست روز جمعه هشتم دی ماه حمایت خود را از کارگران زندانی “فولاد ملی اهواز، سندیکای نیشکرهفت تپه و معلمان زندانی اعلام داشتند.

حزب کمونیست کارگری بر ادامه همبستگی با مبارزات و خواستهای کارگران گروه ملی  فولاد اهواز و خانوادهای هفت کارگر بازداشتی این کارخانه تاکید دارد. تمامی کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند و پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران باید بسته شود.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

٨ دی ۱۳٩۷، ٢٩ دسامبر ۲۰۱۸

Bereich mit Anhängen

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …