تجمع و راهپیمایی بازنشستگان در شوش و اعتراض به مصوبه مزد


خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۳۶۹:تجمع و راهپیمایی بازنشستگان در شوش و اعتراض به مصوبه مزد

روز ۱۴ فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش در اعتراض سطح نازل حقوقها و فقر و گرانی و بی تامینی و نیز در اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار و برای پیگیری دیگر مطالباتشان دست به تجمع و راهپیمایی زدند. بازنشستگان در این تجمع اعتراضی شعار میدادند:”وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه”، “فقط کف خیابان، بدست میاد حقمون”، “تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم”.  

بازنشستگان تامین اجتماعی یک نیروی مهم این اعتراضات هستند. خواستهای اعلام شده بازنشستگان تامین اجتماعی که بارها آنها را در اعتراضاتشان اعلام کرده اند عبارتند از: اجرای کامل همسان سازی و افزایش حقوقها به بالای نرخ سبد هزینه که بالای سی میلیون است، درمان و تحصیل رایگان و داشتن مسکن مناسب، پایان دادن به اختلاسها و دزدیها و بازگردانده شدن پولهای به سرقت رفته به صندوق بازنشستگی و پرداخت دیون دولت به این صندوق، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و دستگیری و  احضار کارگران. تشکل های بازنشستگان از جمله امضا کنندگان بیانیه خواستهای حداقلی بیست تشکل با سر سخن زن، زندگی، آزادی هستند و باید  از خواستها و اعتراضات بازنشستگان وسیعا حمایت کرد.

اعتراض به مصوبه مزدی شورایعالی کار گسترده است. کارگران نیشکر هفت تپه نیز در این رابطه طوماری اعتراضی منتشر کرده اند که تا کنون سی هزار نفر آنرا امضا کرده اند. همچنین تشکلهای مختلف کارگری در رابطه با این مصوبه بیانیه داده و صدای اعتراضشان را بلند کرده اند. در این بیانیه کارگران به کل بساط شورایعالی کار و تعیین دستمزد از بالای سر کارگران و دستمزدهای چندین و چند بار زیر خط فقر اعتراض کرده اند. کارگران میگویند اگر سبد هزینه  سی میلیون است دستمزد نیز باید با سبد معیشت زندگی تناسب داشته باشد و حداقل به همین اندازه افزایش یابد.

در مجامع عمومی در همه مراکز کارگری باید در مورد مصوبه شورای عالی کار حکومت هم نظری کرد و اعتراضاتی سراسری و متحد را علیه این مصوبه ضد کارگری و ضد مردمی که کارگران و بازنشستگان را به فقر و محرومیت بیشتر محکوم میکند، سازمان داد. پاسخ گستاخی حکومت با تعیین حداقل دستمزد ۵ میلیونی که فاصله آن با نرخ سبد هزینه به اندازه دره ای عمیق است را باید با تجمعات و اعتصابات سراسری پاسخ داد. 

نابود باد حکومت اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ فروردین ۱۴۰۲،  ۳ آپریل ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …