تظاهراتهای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز ادامه دارد. فیلم

روز سه شنبه  6 آذر کارگران هفت تپه در ادامه بیش از دو هفته اعتصاب و مبارزاتشان مقابل فرماندازی شوش دست به تطاهرات زدند. کارگر زندانی آزاد باید گردد شعار اصلی کارگران است.امروز همچنین کارگران گروه فولاد ملی اهواز نیز مقابل استانداری خوزستان دست به تطاهرات زدند. شعارهای کارگران: مرگ بر ستمگر صدای هر کارگر. کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد.روزنه

 

 

 

اینرا هم بخوانید

شمی صلواتی: با خبر شدم شعری از من در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا دکلمه شده است

 در مراسم «چهلم رفیق مظفر صالح‌نیا« که صدها نفر با حضور در «آرامگاه بهشت محمد» …