تظاهرات گسترده مردمی پاسخ سرکوب و اعدام.مرگ بر حکومت اعدامی

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۴۰۴:تظاهرات گسترده مردمی پاسخ سرکوب و اعدام.مرگ بر حکومت اعدامی

امروز ۱۵ اردیبهشت بار دیگر همچون جمعه های دیگر جمعیت بسیاری از مردم در زاهدان به خیابان ها آمدند و با فریاد مرگ بر حکومت اعدامی پاسخ محکمی به موج سرکوب و اعدام های حکومت در این استان را دادند. مردم در تظاهرات خیابانی امروز شعار میدادند: “سفره ما خالیه خامنه ای جانیه”، “بسیجی سپاهی داعش ما شمایید”،”مرگ بر خامنه ای”، “مرگ بر دیکتاتور”، و “سلطنت ولایت صد سال جنایت”.  

روز گذشته ۱۴ اردیبهشت نیروهای امنیتی و نظامی با یورش به مناطق مختلف زاهدان همچون کریم آباد، سعدی، پهلوانی، کوثر، و شیرآباد زاهدان یورش برده و شمار بسیاری از مردم را دستگیر کردند. برای مثال  تنها در منطقه  کریم آباد زاهدان، دستکم ۱۱ تن از نوجوانان و جوانان دستگیر شدند و این دستگیری ها با خشونت و ضرب و شتم انجام شد. بعلاوه اینکه بنا بر خبرها درهمین هفته دستکم ۲۲ نفر اعدام شده اند. در برابر، مردم در زاهدان امروز خشمگین و قدرتمند به خیابان آمدند و پاسخ محکمی به جمهوری جنایتکار اسلامی دادند.

حکومت آدمکش اسلامی را باید زیر ضرب اعتراضات سراسری قرار داد. با تمام قدرت باید از مردم سیستان و بلوچستان حمایت کرد. بار دیگر شعار زاهدان، کردستان چشم و چراغ ایران باید همه جا طنین انداز شود. فشار بیاوریم تا تمامی بازداشت شدگان در این استان و تمامی دستگیر شدگان انقلاب آزاد شوند. با اعتراضات سراسری علیه اعدامها میتوانیم حکومت آدمکشان اسلامی را به زانو در آوریم.  جمهوری اسلامی بخاطر تمام جنایاتش باید در سطح جهان بایکوت و طرد شود و از تمام نهادهای بین المللی اخراج شود.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۵ اردیبهشت  ۱۴۰۲،  ۵ مه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …