تعطیلی ۴۰ درصد واحدهای تولید کفش دست‌دوز

ایلنا:شجری مسئول اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران گفته است؛  ۴۰ درصد واحدهای تولید کفش دست‌دوز تعطیل شده اند.کارگران شرایط فیزیکی سختی را تحمل می‌کنند.

وی در ادامه گفته:در سال جاری بیش از ۳۰-۴۰ درصد واحدهای تولیدی ما به‌خاطر نبود مواد اولیه نتوانستند تولید داشته باشند. این مساله هم محدود به تهران نیست و تمام شهرهایی که کارگاه‌های تولیدی این حوزه را دارند، از فقدان مواد اولیه آسیب خورده‌اند. در مجموع در تهران بیش از ۵۰ هزار نفر در این عرصه فعالیت می‌کنند و در کل کشور، بیش از ۱۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در این صنعت اشتغال دارند. برگرفته از ایلنا

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۷ زندانی را در بیرجند اعدام کرد

«حال‌وش» گزارش داده در پی انتقال ۱۰ زندانی به بند قرنطینه اجرای حکم در زندان …