جلسه گفت و شنود با عبدالله اسدی در شهر مالمو, شنبه 12 سپتامبر

فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در شهر مالمو، به منظورآگاه کردن پناهجویان با قوانین و مقررات پناهندگی و چگونگی مبارزه برای کسب حق پناهندگی، از عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی دعوت به عمل آورده تا از این طریق اساسی ترین مسائل و مقررات پناهندگی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
این نوع جلسات کمک می کند تا پناهجویان برای دسترسی به یک زندگی بهتر از آگاهی و اطلاعات بیشتری برخوردار شوند.
در این جلسه موضوعات زیر مورد بحث قرار می گیرند
۱- توضیح شرایط پناهنده پذیری در کشور سوئد و سایر کشورهای اروپایی و مقررات جدید و پاسخ به سئوالات شرکت کنندگان در زمینه های مختلف برای گرفتن اجازه اقامت.
۲-توضیحاتی در مورد درخواست پناهندگی برمبنای مقررات کنوانسیون ژنو
۳-جایگاه مبارزه متشکل برای کسب حق پناهندگی
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی همه علاقمندان و متقاضیان پناهندگی را به شرکت در این جلسه دعوت می کند.
زمان: شنبه 12 سپتامبر از ساعت: 15 الی 18
مکان: Föreningscenter:
Nobelvägen 21 Malmö
تلفن تماس : 0739-80 93 39
برگزار کننده:همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی – واحد مالمو

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …