جهانگیری:بودجه اسیر نفوذی‌ها و نهادهای موازی است

جهانگیری روزسه شنبه ٢۷ آذر در نشستی در دانشگاه علم و فرهنگتهران اعتراف کرده است که بودجۀ سالانۀ کشور اسیر نفوذی ها و نهادهای موازی است.وید رسخنانش از این افراد صاحب نفوذ تحت عنوان “نهادهای موازی” یاد کرده و گفته است : “دهها دستگاه موازی در کشور ایجاد شده و همه بودجه بگیر دولت شده اند”، در حالی که “کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی را ندارند.”برگرفته ز افارس

اینرا هم بخوانید

دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را «غیرقانونی» خواند

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است در یک حکم …