حزب کارگر در بریتانیا برنده قاطع انتخابات – پتی دبونیتاس

مندرج در ژورنال شماره ۷۷۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

حزب کارگر بریتانیا در انتخابات پارلمانی این کشور که روز پنجشنبه، ۴ ژوئیه ۲۰۲۴- ۱۴ تیر برگزار شد، به پیروزی قاطعانه‌ای دست‌یافت. بر اساس نتایج، حزب کارگر ۴۱۲ کرسی به دست آورده است. مجلس عوام دارای ۶۵۰ کرسی است.

کل نقشه و هدف محافظه‌کاران طی این ۱۴ سال دنبال‌کردن یک هدف غایی بود: نابود کردن همه دستاوردهای رفاهی. براستی که در این زمینه بی‌محابا دست به تعرض زدند. فقر طی این مدت گسترش یافت و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این کشور که بیمه درمانی پیشرفته و عمومی بود روزبه‌روز محدودتر شد. کمک‌هزینه‌های دولتی به اقشار کم‌درآمد هر بیشتر محدود شد و مالیات‌بردرآمد حقوق‌بگیران شدیداً بالا رفت. بی‌خانمانی افزایش یافت و اجاره‌خانه‌ها سر به آسمان زد. در یک‌کلام ریاضت اقتصادی به کابوس زندگی مردم تبدیل شد. طی این مدت البته تعداد میلیاردرها در انگلیس با سرعتی عجیبی افزایش یافت.

همسو با این تعرض اجتماعی، یک افتضاح سیاسی این حزب نیز شدیداً باعث آزردگی مردم شد. زمانی که در دوران سخت کرونا همین دولت محافظه‌کار دیدارهای اجتماعی را ممنوع کرد، اعضای دولت و سران کابینه در مهمانی‌ها بزرگ دور هم جمع شدند و نوشیدند و رقصیدند و خوش‌گذرانی کردند و بر درد و غم مردم افزودند.

انتخابات روز پنجشنبه یک نه بزرگ اجتماعی به حزب محافظه‌کار بود. اما این پایان تعرض سرمایه‌داران و دولت حاکم فعلی به زندگی و معیشت مردم نیست. حزب کارگر در اوج تعرض دست راستی ترین حزب موجود در انگلیس به قدرت رسید. در برنامه‌های انتخاباتی این حزب شاهد یک رویکرد بنیادی به نفع زندگی بهتر مردم نبودیم. قول‌هایی برای بهبود داده‌اند که طبعاً سایه‌ای از آن قول‌ها را حتماً اجرا خواهند کرد. اما برای بهبود قطعی و مؤثر تنها قدرت مردم در خیابان و اعتراض و اعتصاب و مبارزه علیه وضع موجود است که راست را عقب می‌راند. همین چپ اجتماعی باعث شده است حزب کارگر با وعده تغییر به قدرت برسد و اگر در این زمینه کاری به نفع مردم صورت ندهد با همان شدت با سر بر زمین خواهد خورد.  شکست سنگین حزب و دولت محافظه‌کار یک پیروزی برای مردم است. از این باید فراتر رفت.

اینرا هم بخوانید

انگلستان ترمیم پرده بکارت را ممنوع کرد

دولت بریتانیا آزمایش باکرگی و جراحی برای بازسازی پرده بکارت زن را جرم اعلام کرد …