حزب کمونیست ایران – استکهلم: تجمع اعتراضی در محکومیت یورش و بازداشت فعالین کارگران و نمایش مضحک تلویزیونی #طراحی_سوخته

روز شنبه ۲۶ ژانویه ۲۰۱۹ در میدان مینت توریت در شهر استکهلم  آکسیونی اعتراضی در حمایت از مبارزات بر حق کارگران و محکومیت  یورش شبانه به خانواده های کارگران و بازداشت فعالین کارگری و نمایش مضحک (اعترافات) #طراحی _سوخته برگزار گردید

این آکسیون با فراخوان احزاب و جریانات چپ ‌و کمونیست فعال در سطح شهر استکهلم برگزار گردید، که تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران واحد استکهلم یکی از برگزار کنندگان این آکسیون بود.

در تظاهرات امروز ضمن اعلام حمایت و همبستگی با اعتصاب و مبارزات بر حق کارگران خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین کارگری  و سیاسی  اسماعیل بخشی، زانیار دباغیان، علی نجاتی و سپیده قلیان از بازداشت شدند.

از طرف حزب کمونیست ایران رفیق صدیقه محمدی سخنرانی کرد. رفیق صدیقه محمدی ضمن محکوم کردن یورش ماموران رژیم و بازداشت کارگران، خواهان آزادی  بدون قید و شرط فعالین کارگری و اجتماعی همچنین حمایت از اعتراضات و‌اعتصابات بر حق که خواهان گرفتن مطالبات معوقه و همچنین خواستار اداره شورای محل کار خودشان هستند.

رفیق صدیقه محمدی ضمن محکوم کردن نمایش تلویزیونی #طراحی_سوخته آن را نشانه اوج درماندگی رژیم دانستند و این نمایش مضحک نه تنها باعث ارعاب و وحشت در دل مردم نشده است بلکه باعث خشم و انزجار هر چه بیشتر مردم از رژیم اسلامی شده است.

 

از طرف احزاب و سازمان های دیگری در حمایت از اعتصابات اخیر و محکومیت بازداشت فعالین کارگری سخنرانی ایراد گردید.

 

شعارهای که امروز گفته شدند

زنده باد سوسیالیسم

آزادی برابری حکومت کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

اعتصاب، اعتراض حق مسلم کارگران است

کارگر زندانی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد

 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران – استکهلم

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …