ادامه حرکت شکوهمند کارگران فولاد اهواز در بیست و ششمین روز

اعتصاب و اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز با قدرت ادامه دارد. امروز ١٤ آذر کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست و ششمین روز از اعتراضاتشان در سطح شهر دست به راهپیمایی زدند و در مقابل مراکز مختلف دولتی شعارهای اعتراضی سر دادند.

کارگران فولاد اهواز مصممانه در کنار کارگران نیشکر هفت تپه ایستاده اند و شعارهای “زندانی هفت تپه آزاد باید گردد”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد” را با صدای رسا فریاد میزدند و خواهان آزادی اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سپیده قلیان این بازداشت شدگان هفت تپه شدند.  یکی از صحنه های شورانگیز اعتراضات کارگران گروه ملی در این روز سخنرانی کریم سیاحی از فعالین کارگری فولاد اهواز در میان کارگران بود. او ضمن تاکید بر ادامه مبارزات این  کارگران شاخه گلی را به دست گرفت و اعلام کرد “این شاخه گل تقدیم میشود به همه دانشجویانی که در این مدت از مبارزات ما کارگران حمایت کردند. تقدیم به دانشجویانی است که صدای حق ما را شنیدند و کنار ما ایستادند. و این خار به چشم کسانیکه جلوی شما را گرفتند و میخواستند مانع شوند. ما هم خار میشویم توی چشمشان”. این سخنان با هورا و کف زدن کارگران پاسخ گرفت.

شعارهای اعتراضی کارگران در این روز عبارت بودند از: “مشکل ما حل نشه، اهواز قیامت میشه”، “مرگ بر مافیا”، “مردمو ذله کردن، اسلامو پله کردن”، “نه حاکم ،نه دولت، نیستن به فکر ملت”. این شعارها با همراهی هزاران نفر از کارگران و مردمی که در صفوف آنها بودند فریاد زده میشد و به فضای شهر اهواز شور و التهاب ویژه ای داده بود.

کارگران فولاد اهواز نیز همچون کارگران نیشکر هفت تپه خواهان پرداخت تمامی طلبهای مزدی خود، قطع دست بخش خصوصی و نظارت کارگران بر شرایط کارشان و آزادی دستگیر شدگان نیشکر هفت تپه هستند.

اعتراضات کارگران فولاد اهواز یک فاز مهم از جنبش اعتراضی و کارگری را در ایران رقم زده و به موجی از همبستگی در میان بخشهای مختلف جامعه از جمله کارگران، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان دامن زده است. صدای این کارگران اکنون از رسانه ها و مدیای متنوعی بازتاب داده میشود و همراهی و سمپاتی وسیعی را برانگیخته است.

ما همه کارگران و مردم را به حمایت و پشتیبانی هرچه فعالتر و گسترده تر از خواستها و اعتراضات کارگران فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه و دفاع از آزادی اسماعیل بخشی و علی نجاتی و سپیده قلیان فرا میخوانیم.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

١٤ آذر ۱۳٩۷، ٥ دسامبر ۲۰۱۸

 

 

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …