حزب کمونیست کارگری: اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در روز ٦٣

هفت تپه: شماره ٦٧:
امروز یکشنبه ٦٣ روز از اعتصاب تاریخی و با شکوه ٥ هزار کارگر نیشکر هفت تپه میگذرد. کارگران در این روز نیز همانند روزهای قبل مقابل فرمانداری تجمع کردند و پیگیر خواستهایشان شدند. در اجتماع این روز عادل سرخه یکی از سخنرانان بود. او در سخنانش اشاره کرد و گفت که ما هیچ جلسه ای با اسد بیگی نداریم. کسانی که با او جلسه میگیرند ربطی به ما کارگران ندارند. ما میگوییم بخش خصوصی که با چپاولهایش کارخانه را به این وضع کشانده است باید برود. او ادامه داد که ما کار کرده ایم وحقوقمان را میخواهیم و اعتصاب نکردیم که فقط دو ماه حقوقمان را بدهند، ما میخواهیم این بساطی که اسد بیگی به پا کرده و بدبختی ای که ایجاد کرده جمع شود. اینها میخواهند با دو ماه حقوق اعتصاب ما را بشکنند و بعد هم آرام آرام اسد بیگی ها را برگردانند. نباید اجازه بدهیم. او به صحبت های استاندار در نشست روز ٢٢ مرداد اشاره کرده و میگوید کی گفته است خوزستان امنیتی است. اینها اسد بیگی را رها کرده اند و به ما کارگران چسبیده اند. ما حقمان را میخواهیم چگونه خوزستان را امنیتی کرده ایم؟ عادل سرخه با اشاره به صحبت نماینده اطلاعات در این نشست میگوید که او گفته که شرکت توان پرداخت حقوق به اینهمه کارگر را ندارد. در حالیکه قبلا این شرکت ده هزار کارگر داشت. سپس به فساد در هفت تپه اشاره کرده و گفت که اسد بیگی این شرکت را ٦ میلیارد تومان خریده که پولش را هم نداده و بعد یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برای آن ارز گرفته، چطور این ارز را گرفته است؟ آیا این فساد نیست؟ او می پرسد نمیدانم چرا استاندار جانب اسدبیگی را میگیرد آیا دستی در ماجرا دارد؟ استاندار را مسئول پیگیری زمین های کشت میکنند، و اگر روشن شد که موضوع همکاران اخراجی مان امنیتی نیست، او ترتیبات بازگشت به کار آنها را بدهد. استاندار چکاره است که این کارها به او سپرده شده است. او که خودش یک سر این ماجراهاست. و بالاخره عادل سرخه بر اتحاد و همبستگی کارگران تاکید میکند و میگوید می کوشند تحت عنوان عرب، فارس، لر، کرد بین ما تفرقه ایجاد کنند. اما ما همه کارگریم و هیچ اختلافی با هم نداریم.
از سوی دیگر در حالیکه قرار است در نشست روز ٢٩ مرداد مجلس اسلامی با نمایندگان این کارگران تکلیف نکات مهمی چون مالکیت شرکت و بازگشت به کار کارگران اخراجی روشن شود، تلاش برای تفرقه افکنی در میان صفوف کارگران و ایجاد تشتت در میان آن ها از سوی حکومتیان و دارو دسته اسد بیگی بیشتر شده است. اما کارگران با تصمیم گیری شورایی متحد ایستاده و خواستهایشان را طلب میکنند. از پرداخت حقوق معوقه کارگران نیز هنوز خبری نیست. از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه باید وسیعا حمایت کرد. لغو کامل خصوصی سازی و پایان دادن به اختلاس ها و دزدی ها، پرداخت مطالبات بازنشستگان و غیر نیشکری ها، تمدید قرارداد کارگران دفع آفات، بازگشت به کار اخراجی ها و پرداخت مطالبات مزدی و غیر مزدی رئوس مطالبات این کارگران است.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٦ مرداد۱۳۹۹، ١٦ اوت ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …