حزب کمونیست کارگری ایران:پیگرد و بازداشت شهروندان بهایی محکوم است

بر اساس خبری که هرانا منتشر کرده است روز۱۲ بهمن ماموران امنیتی دوشهروند بنام پری کارگریان مروستی و دانیال بنی نژاد را به “جرم” بهائی بودن به همراه یک نفر دیگر بنام اسماعیل مولایی در مارلیک تهران در منزل شخصی پری کارگریان بازداشت و به مکان نامعلومی برده اند. ماموران امنیتی به هنگام بازداشت برخی وسایل شخصی آنها از جمله لوازم الکترونیک، موبایل، کتب، تصاویر و نشانه های مربوط به آئین بهایی را هم ضبط و با خود برده اند.

جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدن افراد معتقد به مذاهبی مانند بهایی و یهودی را بطور سیستماتیک مورد اذیت و آزار و پیگرد قرار داده است. بهائیان از همان روز اول روی کارآمدن جمهوری اسلامی هدف پیگرد حکومت و اوباش آن قرار گرفتند، دستگیر و زندانی شدند، از کار اخراج شدند، خانه هایشان به آتش کشیده شد و از بسیاری حقوق اجتماعی محروم شدند. در سالهای اخیر بسیاری از دانشجویان را نیز به “جرم” بهائی بودن از دانشگاه اخراج کرده اند یا اجازه ادامه تحصیل به آنها نداده اند. جنایت در حق این شهروندان همچنان و بدون وقفه ادامه دارد.

حزب کمونیست کارگری پیگرد بهائیان و اذیت و آزار آنها را بشدت محکوم میکند و خواهان آزادی این سه شهروند و همه شهروندان زندانی معتقد یا منتسب به بهائیت و پایان دادن به اذیت و آزار و پیگرد این شهروندان است.با سرنگونی جمهوری اسلامی مذهب رسمی لغو میشود، مذهب از دولت و آموزش و پرورش و سیستم قضایی کاملا جدا میشود و کلیه شهروندان صرفنظر از اعتقاداتشان از حقوق برابر برخوردار میشوند. حزب از کلیه تشکل های مردمی، از نویسندگان و هنرمندان انساندوست و از همه مردم آزاده میخواهد که اذیت و آزار مردم معتقد یا منتسب به مذاهب مختلف یا بی مذهب را محکوم کنند و از حق شهروندی برابر برای همه آنها دفاع کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۳ بهمن ۱۴۰۰، ۲ فوریه ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …