حزب کمونیست کارگری ایران:کارگران هپکو دور جدید اعتراضات خود را شروع کرده اند

 کارگران ماشین سازی هپکو در اراک بار دیگر اعتراضات خود را از سر گرفتند و امروز چهارمین روز است که دست به تجمع زده و راه آهن شمال- جنوب را بسته اند.

روز ۲۳ اردیبهشت یکی از کارگران هپکو تحت فشار شرایط غیر قابل تحمل زندگی دست به خودکشی زد که خوشبختانه به کمک همکارانش از مرگ نجات یافت. این اتفاق بار دیگر شعله خشم کارگران را برافروخت. کارگران با شعار “امنیت پوشالی، مسئولین توخالی”، فریادشان را بلند کردند و دور دیگری از تجمعات اعتراضی خود را شروع کردند. روز ۲۴ اردیبهشت کارگران به تجمع ادامه دادند و با نصب بنری بر روی ریل راه آهن، این مسیر را برای ساعاتی مسدود کردند. بر بنر کارگران نوشته بود ورود کارفرمایی که ۶۰۰ کارگر را اخراج کرده ممنوع!‌ روز ۲۵ اردیبهشت، حدود ۸۰۰ کارگر هپکو در حالیکه همسرانشان نیز آنها را همراهی میکردند به تجمع اعتراضی ادامه دادند. در چهارمین روز اعتراض در روز ۲۶ اردیبهشت، کارگران با برپا کردن چادری بر روی ریل راه‌ آهن، مسیر شمال جنوب را بستند و اعلام کردند تا وقتی پاسخ نگیرند از روی ریل کنار نخواهند رفت.

دستمزدهای چند ماه کارگران هپکو بالا کشیده شده، فعالیت شرکت متوقف شده و ناامنی شغلی و بیکاری کارگران را تهدید میکند. ۱۴۰۰ نفر از ۲۲۰۰ کارگر این شرکت در طی سالهای اخیر کارشان را از دست داده اند.

کارگران مبارز هپکو

تجربه شما در سال ۹۵ نشان داد که موقعی که متحد و یکپارچه همراه با اعضای خانواده های خود در خیابانهای مرکزی شهر راهپیمایی کرده و توجه و همبستگی مردم شهر را به مبارزه خود جلب کردید، مقامات و مدیران شرکت کوتاه آمدند و بلافاصله بخشی از حقوق های معوقه شما را پرداخت کردند. اکنون بویژه موقعیت شما به جایی رسیده که تنها با بسیج کل نیروی خود، با همراه شدن فعالانه همسران شما، با راهپیمایی و تحصن در مرکز شهر و جلب همبستگی مردم به جان آمده میتوانید خواست های خود را به کرسی بنشانید. در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق مردم در خشم و اعتراض به سر میبرند، شما میتوانید و این توان را دارید که مفتخوران را تسلیم خواست های خود کنید.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶ مه ۲۰۱۸

 

اینرا هم بخوانید

کارزار حمایت از شریفه محمدی شماره ۲:کارزار حمایت از شریفه با قدرت به پیش میرود.به آن بپیوندید! 

کارزار حمایت از شریفه محمدی به قدرت به پیش میرود. در تازه‌ترین اقدام کنفدراسیون عمومی …