حزب کمونیست کارگری: تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان وزارت نفت، کارکنان و بازنشستگان مخابرات و اعتصاب کارگران شهرداری بوشهر

اطلاعیه خبری.٩تیر: تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان وزارت نفت، کارکنان و بازنشستگان مخابرات و اعتصاب کارگران شهرداری بوشهر

– صبح روز ٩ تیر تعداد قابل توجهی از کارکنان وزارت نفت مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند. به گفته تجمع کنندگان  ٢٠ هزار نفر از کارمندان رسمی وزارت نفت از اضافه حقوق مصوبه سال 93 مجلس برای مشاغل سخت بهره مند نشده اند. کارکنان نفت قبلا نیز اعتراض خود را به اشکال مختلف در این رابطه اعلام کردند. مدیریت و مسئولین نفت یکی از دلایل عدم اجرای آنرا نبود بودجه و هزینه بردار بودن آن اعلام کرده بودند. اعتراض کارکنان نفت به سطح نازل حقوقها و پایین آمدن هر روزه قدرت خریدشان است.

– پاک بانان بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه حقوق و عیدی پایان سال ٩٨ خود امروز دست از کار کشیدند.

– تعدادی از کارگران و کارکنان بازنشسته مخابرات در اعتراض به عدم پرداخت برخی مطالبات شغلی و سنوات گذشته خود، امروز نهم تیرماه مقابل درب وزارت  ارتباطات در تهران تجمع کردند. بازنشستگان شرکت مخابرات ایران خواستار اجرای آیین نامه استخدامی مصوب ۳۰ مردادماه سال ۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند. بنا بر خبر شرکت مخابرات ایران از سال ۹۷ مطالبات این کارکنان و بازنشستگان را پرداخت نکرده است. اعتراض کارکنان مخابرات به  اجرا نشدن آیین نامه استخدامی مصوب خود شرکت مخابرات در سال ٨٩ بعد از خصوصی سازی و در نتیجه بلاتکلیفی شغلی آنها تا  کنون است.

حزب کمونیست کارگری ایران

٩ تیر ۱۳۹۹، ٢٩ ژوئن ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …