حزب کمونیست کارگری: دستگیری محمد خنیفر از نیشکر هفت تپه را محکوم میکنیم!

بدنبال اعتصاب اخطاری کارگران نیشکر هفت تپه در روز پنجم بهمن ماه در اعتراض به ادامه بازادشت اسماعیل بخشی و پخش “مستند طراحی سوخته” از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و خبر حضور اسدبیگی در شرکت، حوالی ظهر روز شش بهمن ماه دو نفر از کارگران به اسامی محمد خنیفر و ایمان اخضری از نمایندگان مجمع کارگران به اطلاعات شوش احضار شدند. به گزارش منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران ایمان اخضری امروز هفتم بهمن ماه در محل کار دیده شده است. اما محمد خنیفر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. این درحالیست که احضار کارگران به ستاد خبری اداره اطلاعات شوش همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی با این احضارها و دستگیریها و چنگ و دندان نشان دادنها، خشم و نفرت همه کارگران و مردم را علیه خود شدت میدهد. اسماعیل بخشی نماینده محبوب کارگران به دلایل غیرقابل موجهی برای بار دوم در زندان نگه داشته شده است و بسیاری از خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ نگرفته است. این وضعیت بهیچ وجه از نظر کارگران و مردم قابل قبول نیست. گستاخی حکومت منفور اسلامی سرمایه داران علیه کارگران نیشکر هفت تپه و ادامه زندانی کردن اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و علی نجاتی، و احضار و دستگیری اخیر نمایندگان کارگران تعرضات نفرت انگیز حکومت اسلامی سرمایه داران علیه همه کارگران است و با ادامه مبارزه و اعتراض و کارزارهای گسترده پاسخ خواهد گرفت. این تعرضات و از جمله مضحکه برپا کردن شورای اسلامی در این شرکت بروشنی وحشت حکومت از به میدان آمدن مجدد کارگران نیشکر هفت تپه را بازتاب میدهد.

حزب کمونیست کارگری ایران ضمن محکومیت بازداشت محمد خنیفر و احضار کارگران نیشکر هفت تپه و ایجاد فضای امنیتی در این شرکت، خواستار حمایت وسیع  مردم شوش و تمامی بخش های جامعه  از کارگران نیشکر هفت تپه است. با اعتصابات اخطاری در تمام مراکز کارگری، با تجمعات اعتراضی و اعتراض علیه ادامه بازداشت اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی و دستگیری محمد خنیفر باید قاطعانه پاسخ سرکوبگری های حکومت اسلامی را داد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایه داران!

پیش بسوی ایجاد شوراها!

 

حزب کمونیست کارگری ایران

٧ بهمن ۱۳۹۷، ٢٧ ژانویه ٢٠١٩

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …