حزب کمونیست کارگری: نپرداختن دستمزدها جنایت در حق کارگران است

نپرداختن دستمزد زیر خط فقر کارگران برای مدتهای طولانی سالهاست به جزئی از سیستم سرمایه داری ایران تبدیل شده و حکومت اسلامی نیز نه فقط از کارفرمایان دزد و مفتخور در برابر کارگران حمایت میکند بلکه خود جزئی از همین سیستم چپاول و دزدی آشکار است و در موسسات دولتی نیز حقوق و دستمزد کارگران برای ماهها پرداخت نمیشود. این یک جنایت آشکار در حق کارگران و خانواده های کارگری است که نان شبشان را باید با اعتراض و مبارزه از چنگ دزدان حریص حاکم بیرون بکشند. چند خبر از اعتراضات کارگران را اینجا ملاحظه میکنید:

– صبح روز سی دیماه جمعی از کارگران شهرداری لوشان که در بخش‌های مختلف ازجمله فضای سبز و خدمات مشغول به کار هستند، در اعتراض به عدم پرداخت هفت ماه دستمزد و حق بیمه خود  دست به اعتصاب و تجمع زدند. به گفته کارگران آنها همواره با معضل عدم پرداخت دستمزدشان روبرو هستند و هر چند ماه یکبار با برگزاری یک تجمع میتوانند یک ماه از مزدشان را بگیرند.

 

– روز ٢٩ دیماه  جمعی از کارگران قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی ١٨ ماهه خود، برای چندمین بار در مقابل ساختمان قطار شهری اهواز، اقدام به برگزاری تجمع کردند.

 

– روز ٢٧ دی کارگران قطار شهری کرمانشاه در اعتراض بە عدم پرداخت ٧ ماە حقوق معوقە در محل کار خود دست به تجمع زدند.

 

– روز ٢٩ دی جمعی از کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم دریافت ۹ ماه حقوق و مطالبات خود در مقابل شهرداری دست به تجمع زدند.

 

– روز ٢٧ دی کارگران پتروشیمی سایت ٢ عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه برای سومین روز دست به تجمع زدند. این در حالیست که سایر کارگران صنایع عسلویه از جمله کارگران شركت مهندسی (رامپكو) نیز با همین مساله روبرو هستند و در اعتراض بسر میبرند. نپرداختن بموقع دستمزدها و بالا کشیدن آن یک معضل دائمی کارگران در این منطقه ویژه اقتصادی است.

 

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شوراها

حزب کمونیست کارگری ایران

٣٠ دیماه ۱۳۹۷، ٢٠ ژانویه ٢٠١٩

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …