حزب کمونیست کارگری: هفت تپه: شماره ٥٦: اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در روز ٥١

روز سه شنبه ١٤ مرداد اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد پنجاه و یکمین روز خود شد و علیرغم این همه اعتراض و فریاد، هنوز کارگران پاسخی نگرفته اند. امروز نیز کارگران مقابل فرمانداری تجمع کردند. در این تجمع کارگران با شعارهایی چون “مرگ بر اسد بیگ، مرگ بر فرماندار” انزجار و نفرت خود را نسبت به چپاولگران حاکم در هفت تپه ابراز کردند. کارگران اعلام کرده اند که تا رسیدن به مطالباتشان به اعتصاب و اعتراضات متحدانه خود ادامه خواهند داد.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در مرحله حساسی قرار گرفته است. فردا چهارشنبه قرار است که نمایندگانی از سوی این کارگران در جلسه ویژه ای که مجلس اسلامی در مورد این موضوع برگزار میکند شرکت کنند. این نشست قرار است با شرکت شماری از مقامات استان، و همچنین نمایندگان مدیریت شرکت هفت تپه و نمایندگان شورای اسلامی و همه دار و دسته های چپاولگر حکومتی برگزار شود. روز گذشته کارگران در مجمع عمومی خود اتمام حجت کردند و اعلام کردند که برای آنها حفظ هفت تپه به معنای حفظ زندگی و شغل و معاششان است و محکم ایستاده اند. حرف کارگران اینست که با هیچگونه خصوصی سازی ای موافق نیستند و پیشنهاد فوری آنها فرستادن یک نفر از سوی دولت به آنجا و اداره هفت تپه تحت نظارت و مشورت خود کارگران است.

یک نکته قابل توجه دیگر اظهارات متناقض در خصوص پرداخت حقوق معوقه کارگران است. از جمله امیر اسدبیگی قائم مقام مدیر عامل نیشکر هفت تپه و برادر امید اسد بیگی کارفرمای منفور، در آخرین اظهاراتش گفته بود که بدلیل تشکیل پرونده برای اسد بیگی و مسدود شدن حسابها، برای پرداخت حقوقهای معوقه کارگران مانع حقوقی وجود داشته است. در پاسخ به این گفته محمد باقر الفت از قوه قضائیه گفته است که این صحت ندارد و هیچ مانع حقوقی بر سر راه پرداخت دستمزد کارگران وجود ندارد. کارگران میگویند به ما ربطی ندارد که حقوق را چه کسی پرداخت میکند ما کار کرده ایم و در قبال کارمان مزدمان را میخواهیم. این مملکت روی معادن نفت خوابیده است و ثروت بسیار است و باید تمام طلبهایمان پرداخت شود. به عنوان یک راه حل فوری کارگران خواهان این هستند که قوه قضائیه فورا از حساب‌های مسدود شده اسد بیگی، حقوقهای معوقه آنان را پرداخت کند و دستمزدها هر ماه سر وقت و یکجا و کامل پرداخت گردد. کارگران نیشکر هفت تپه علاوه بر خواست پرداخت فوری طلبهای همه بخش های کارگری و تمدید دفتر چه های بیمه شان خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی و متوقف کردن احضار ها و تهدیدات و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزاتشان هستند.

کارگران نیشکر هفت تپه با اتکا به مجمع عمومی و تصمیم گیری شورایی خود وارد میدان شده و اجازه نمیدهند که هفت تپه به تعطیلی کشیده شود. اعتصاب پنجاه و یک روزه کارگران هفت تپه بخشی از اعتراضات گسترده کارگری نظیر اعتصاب متحدانه کارگران نفت و هپکو و کارگران شهرداری و دیگر کارگران است. نیشکر هفت تپه با اتکاء به شورایش به جلو گام بر میدارد، تجربه نیشکر هفت تپه را باید در همه جا تکثیر کرد. شوراهای سازماندهی اعتراض را باید در همه جا به پا کرد و بسوی اعتصابات سراسری گام برداشت . کل این بساط چپاول و دزدی و توحش سرمایه داری حاکم را باید جارو کرد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
١٤ مرداد۱۳۹۹، ٤ اوت ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

گوشه هایی از اعتراض مخالفین رژیم اسلامی علیه عاشورای دولتی در تورنتو سه شنبه 16 جولای 2024

مصاحبه با بابک یزدی در مورد مضحکه عاشورای دولتی در تورنتو. سه شنبه 16 جولای …