دادگستری استان البرز مدعی شد سارینا اسماعیل‌زاده از پشت‌بام سقوط کرده!

حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز در باره کشته شدن سارینا اسماعیل‌زاده در جریان اعتراضات جاری مدعی شد:” «متوفی که همراه مادر خود در همان شب در منزل مادربزرگ خود بودند، از راه‌پله منزل مادر بزرگ، خود را به پشت‌بام در طبقه پنجم رسانده و از آنجا پس از ورود به پشت‌بام همسایه، به پایین پریده و طبق بررسی‌های اولیه، خودکشی کرده است.»

وی به رسانه های حکومتی گفته: پس از دریافت این گزارش بازپرس کشیک دادسرای مذکور شخصا در محل حادثه حاضر شده و با بررسی‌های اولیه مشخص گردید جسد متعلق به دختر نوجوانی  حدودا ۱۶ ساله است که در محل ورودی پارکینگ پشتی ساختمان همسایه منزل مادر بزرگ متوفی در عظیمیه کرج قرار داشت. با بررسی‌های اولیه مشخص شده است، متوفی که به همراه مادر خود در همان شب در منزل مادربزرگ خود بودند از راه‌پله منزل مادر بزرگ، خود را به پشت بام طبقه پنجم رسانده و از آنجا پس از ورود به پشت بام همسایه به پایین پریده و طبق بررسی‌های اولیه خودکشی کرده است.

وی با وقاحت ادعا کرده” که متوفی سابقه خودکشی ناموفق با مصرف قرص داشته، متذکر شد: پلیس نیز با تماس تلفنی همسایه از موضوع سقوط از ارتفاع مطلع و به محل مراجعه کرده و با حضور اورژانس در محل مشخص گردیده که وی متاسفانه فوت نموده است

طبق این گزارش علت فوت، شوک ناشی از ضربه به دنبال صدمات و شکستگی‌های متعدد و خونریزی به واسطه سقوط از ارتفاع بوده است. از دنیای اقتصاد

اینرا هم بخوانید

اعتصاب «هزاران» کارگر پروژه‌ای پیمانی صنعت نفت و گاز ادامه دارد

RadioFarda شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت می‌گوید «۲۴ هزار نفر» به اعتصاب کارگران پروژه‌ای …