درباره درخواست پیوستن فنلاند به پیمان ناتو- ناصر اصغری

روز ۱۵ مه ۲۰۲۲، بعنوان روزی تلخ و ناگوار در تاریخ فنلاند ثبت خواهد شد. فنلاند توانسته بود در تمام طول جنگ سرد، با اینکه مرزی طولانی با اتحاد جماهیر شوروی داشت و در کمپ اروپای غربی بود، بی طرفی خود در بین دو پیمان نظامی ناتو و ورشو را حفظ کند. اما روز ۱۵ مه ۲۰۲۲، رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور رسما درخواست پیوستن به ناتو را دادند.
فنلاند سال ۱۹۹۵ عضو اتحادیه اروپا شد. با کشورهای عضو پیمان ناتو رابطه نزدیکی داشت، اما افکار عمومی این کشور هیچوقت خواهان پیوستن آن به ناتو نبود تا اینکه روسیه به اوکرائین حمله کرد. در یک نظرسنجی توسط موسسه نظرسنجی “یوگاو” (YouGov) از افکار عمومی ۱۶ کشور عضو اتحادیه اروپا باضافه بریتانیا، نشان می‌دهد که اکثریت بالائی روسیه را مسئول جنگ و ویرانی در اوکرائین می‌دانند. همچنانکه در نمودار ضمیمه آمده است، جز بلغارستان و یونان، بقیه کشورهای نامبرده نگران قلدری ارتش روسیه هستند و در نمودار دیگری که باز همان موسسه منتشر کرده مردم اکثر کشورهای نامبرده خواهان سرمایه گذاری بیشتری در بخش نظامی برای مقابله با تجاوزات و قلدری‌های احتمالی روسیه شده اند!
با این همه، تجمعات اعتراضاتی، هر چند کوچک، در اعتراض به تصمیم دولت فنلاند در شهرهای بزرگ این کشور، بخصوص در هیلسنکی، برای پیوستن به ناتو به راه افتاد و با بالا بردن پلاکاردهایی بر علیه جنایات دولت روسیه در اوکرائین، تصمیم دولت فنلاند برای پیوستن به ناتو را محکوم کردند.
۲۴ مه ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

پاسخ قاطع جامعه انقلابی به حکم اعدام شریفه محمدی- حمید دائمی

کارگر کمونیست ۸۴۰ کارگر کارگاهی- حمید دائمی در گیرو دار برگزاری خیمه شب بازی انتخابات، …