درباره یک اعتصاب زیبا مصاحبه با شهلا دانشفر

 

انترناسیونال ارزیابی شما از وضعیت مبارزات کارگران هفت تپه بعد از دستگیری های اخیر چیست؟ مبارزه کارگران در چه موقعیتی قرار دارد؟

شهلا دانشفر: اسماعیل بخشی یکی از رهبران محبوب کارگری در سخنرانی تاریخی اش در ٢٧ آبانماه گفت: “ما زیباترین اعتصابی که تا اکنون امکان داشته، انجام داده ایم. اعتصاب ما انقدر زیبا و با شکوه بوده که مردم شوش، بازاریان، دانشجویان، معلمین هم به ما پیوستند”. امروز کارگران نیشکر هفت تپه میگویند: ما نیز به همین زیبایی، شکوه و با حوصله و خستگی ناپذیر آنقدر ادامه میدهیم تا به مطالباتمان برسیم. همین گفته وضعیت بعد از دستگیری های اخیر را نشان میدهد.

بدنبال تجمع اعتراضی قدرتمند و با شکوه کارگران نیشکر هفت تپه در بیست و هفتم آبان ماه مقابل فرمانداری شوش تمامی اعضای مجمع نمایندگان شورای کارگران نیشکر هفت تپه  به همراه سپیده قلیایی خبرنگار و فعال دانشجویی دستگیر شدند. روز ٢٨ آبانماه در اعتراض به این دستگیری ها و در پاسخ به فراخوانی که اسماعیل بخشی در سخنرانی پرشورش در روز قبلش و با فراخوانش به تمامی خانواده ها و همه بخش های مردم برای شرکت در تجمع، جمعیت بزرگی از مردم شوش به خیابان آمدند و شاهد یکی از روزهای  بیاد ماندنی مبارزه کارگران و مردم بودیم. در آن روز در حالیکه سیل جمعیت مردم شوش کارگران را همراهی میکردند، در شهر راهپیمایی شد و طنین شعارهای کارگر زندانی آزاد باید گردد، ما همه بخشی هستیم، شهر را به تکان در آورد. بدنبال چنین اعتراضات قدرتمندی است که بجز بخشی و سپیده قلیایی باقی بازداشت شدگان همگی آزاد شده اند و یکماه از دستمزد معوقه کارگران پرداخت شده و وعده پرداخت یکماه دیگر آنرا برای هفته آینده داده اند. اما کارگران اعلام کرده اند که حتی اگر تمامی طلبهایشان پرداخت شود، تا وقتی تا نفر آخر بازداشت شدگان  آزاد نشوند، مذاکره ای در کار نخواهد بود و خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیایی هستند.

از سویی دیگر در این فاصله تلاش های زیادی شد که چهره اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه را عوض کنند. از جمله به موازات اطلاعیه ها و فراخوانهای رزمنده این کارگران که تاکید بر ادامه مبارزاتشان داشت، بیانیه هایی انتشار یافت که کاملا رنگ و بوی حکومتی داشت. این بیانیه ها  با همان زبان و عبارت حکومتیان مثل هشدار در مورد اینکه نگذاریم “ضد انقلاب ” سوء استفاده کند و امثال اینها، کارگران را به تجمع سکوت و  تعهد داشتن به خمینی و قانون اساسی و انقلاب اسلامی فرا می خواند. این نوع اطلاعیه ها از هر کجا که آمده باشد، تلاششان این بود که به اعتراضات کارگران رنگ حکومتی بزنند. اما کارگران با اعتراضات گسترده تر و شعارهای کوبنده اعتراضی خود پاسخ درخوری به آنها دادند. این هم نشانه ای از ضعف و زبونی حکومتیان در برابر اعتراضات با شکوه کارگران نیشکر هفت تپه با چنین ابعادی از همبستگی اجتماعی است.

نمونه دیگری از همین نوع تقلاها اکنون دارد از سوی دست اندرکاران حکومتی صورت میگیرد. از جمله یک تلاششان اینست که با پرداخت یک ماه از دستمزد کارگران و وعده پرداخت بخشی دیگر آن برای هفته دیگر که البته آنهم زیر فشار سنگین چنین مبارزاتی انجام گرفته است، میکوشند برای خود زمان بخرند. اما کارگران طی بیانیه ای با این هشدار که جدیدا افرادی ناشناس !! آگاهانه تلاش می کنند که مسیر خواست و مطالبه کارگران را به انحراف بکشانند و با بیان اینکه خواست اولیه کارگران هفت تپه تنها دستمزد است، می کوشند تا مهر سکوت بر دیگر مطالبه کارگران بکوبند و نگذارند که کارگران از نمایندگان دلسوز، فداکار و منتخب خود سخنی بگویند. تا آنها را همچنان در بند نگاهدارند و  موضوع فراموش شود. با این سطح از هوشیاری کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند که تا آزادی تمامی بازداشت شدگان پای هیچ مذاکره ای نخواهند آمد. یک خواست فوری این کارگران کوتاه شدن دست سرمایه داران خصوصی از شرکت است که با دزدیهایشان این مجتمع بزرگ کارگری را به مرز تعطیلی رسانده و ادامه اشتغال چندین هزار کارگر در آنجا به خطر افتاده است. کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند که دولت نمیتواند با پرداخت یک ماه یا دو ماه مزد سر ما منت بگذارد و این بدبختی ها همچنان ادامه یابد. کارگران خواهان محاکمه همه اختلاسگران شده و خواستار اداره شرکت تحت نظارت شورای کارگران هستند. بعلاوه اینکه  کارگران نیشکر هفت تپه خواستهای فوری دیگری هم دارند. از جمله  خواهان پرداخت فوری تمامی طلبهایشان و دیگر مطالبات اعلام شده خود هستند.  این چنین است که کارگران نیشکر هفت تپه همراه با خانواده هایشان و حمایت و پشتیانی مردم شوش و بخش های مختلف جامعه مصممانه اعتراضاتشان را به جلو میبرند.

انترناسیونال: به ابعاد اجتماعی و همبستگی وسیع از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کردید، این همبستگی ها و ابعاد اجتماعی این مبارزات چه بوده است؟ بازتاب و تاثیرات اجتماعی آنها چه بوده است؟

شهلا دانشفر: همانطور که اشاره کردم ما با موجی از همبستگی و پشتیبانی از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه روبرو بوده ایم که بیسابقه و نوین است. اولین موضوع قابل توجه در این اعتراضات شرکت فعال خانواده ها بود که فاکتور مهمی در گسترش ابعاد اجتماعی آن است. در این اعتراضات شاهد قرار گرفتن همسران کارگران در صف سخنرانان بودیم. از جمله همسر کارگری که می آید میکروفون را بدست میگیرد و میگوید، پارسال همین موقع توانستیم با قدرت خودمان افشار را بیرون کنیم و امسال هم میتوانیم خواستهایمان را متحقق کنیم، همسر کارگری که می آید و مردم شهر را به پیوستن به صف کارگران فرامیخواند و مادر مسلم آرمند از نمایندگان کارگران که جزو بازداشتی ها بود، می آید و در جمع کارگران به حکومتیان اولتیماتوم میدهد که اگر بازداشت شدگان تا فردا آزاد نشود خودم می آیم تا جاده ببندیم، نمونه های درخشانی از این اتفاق تاریخی و نقش خانواده ها در این اعتراضات است.

نکته دیگر فراخوان رهبری همچون اسماعیل بخشی به خانواده ها و به مردم و همه بخش های جامعه برای پیوستن به اعتراض است. در پاسخ به این فراخوان در روز ٢٨ آبان و وقتی که بخشی و تمام نمایندگان شورای کارگران بازداشت شده بودند، مردم وسیعا به خیابان آمدند و شهر شوش به حرکت در آمد. در این اعتراضات معلمانی را دیدیم که آمدند و در جمع کارگران سخن گفتند و اعلام همبستگی کردند. در این اعتراضات دانش آموزان، دانشجویان، زنان در شهر شوش بصورت جمعی به اجتماع کارگران پیوستند و با بدست گرفتن میکروفون حمایت خود را از اعتراضات کارگران اعلام داشتند و با این اتفاق شور و هیجان زیبائی در جمعیت معترض مقابل فرمانداری ایجاد شد. در این اعتراضات یک استاد دانشگاه آمد و پیام همبستگی داد. در این اعتراضات هنگامیکه سیل جمعیت کارگران در سطح شهر به حرکت در آمد، شاهد این بودیم که مغازه داران با بستن مغازه هایشان آنها را همراهی کردند. و بالاخره اینکه در این مدت بیانیه های حمایتی بسیاری در همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه و برای آزادی بازداشت شدگان این اعتراضات داده شده است.  بیانیه اعضای اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور با امضای شانزده انجمن و کانون، بیانیه ٣٠ انجمن صنفی کارگران ساختمانی، بیانیه هایی از سوی جمع هایی از معلمان و کارگران و دانشجویان،  بیانیه هایی از سوی تشکلهای مختلف کارگری بازنشستگان و شمار بسیاری از مراکز کارگری و  بازاریان و مغازه داران شوش نمونه هایی از حمایتهای پرشور از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه است که لیست کامل آن در اطلاعیه های حزب انتشار یافته است. اعتراضات کارگران هفت تپه همچنین در سطح بین المللی انعکاس گسترده ای داشته و به سر تیتر بسیاری از رسانه ها تبدیل شده است. حزب کمونیست کارگری  نیز تلاش کرده است که صدای این کارگران را به سطح جهان برساند. از جمله کارگران فورد آلمان با پلاکارد “ما هم هفت تپه ای هستیم” و کنفدارسیون سراسری ایتالیا (CGIL) در همین هفته حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت تپه اعلام حمایت کرده اند. این  سطح از همبستگی که همچنان ادامه دارد نیز شاخص دیگری بر ابعاد اجتماعی این اعتراضات است که مهر اوضاع سیاسی امروز جامعه را دارد.

قدرت اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه آنچنان بوده که در صفوف حکومتیان نیز موجب شکاف و هراس شده است تا جاییکه بعضا حتی از سوی حوزه های علمیه نظیر حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت پیام همبستگی به کارگران داده شده است.

تاثیرات چنین ابعادی از همبستگی ابعادش بسیار فراتر از خود نیشکر هفت تپه است. این اعتراضات بطور واقعی  توازن قوا را به نفع کل کارگران و کل جامعه تغییر داده و به نقطه عطف تحول سازی در سیر اوضاع سیاسی جامعه تبدیل شده است. این اعتراضات در عین حال به الگویی برای مبارزات کارگران و کل جامعه تبدیل شده و راه نشان میدهد. و بالاخره اینکه این اعتراضات گفتمان های کارگری و چپ را مقابل چشم جامعه قرار داده است.

انترناسیونال: جایگاه این مبارزات و شاید بد نباشد بگوییم همچنین مبارزات کارگران گروه ملی فولاد اهواز امروز چیست؟

شهلا دانشفر: اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه یکی از قدرتمندترین، مدرنترین و رادیکالترین اعتراضات کارگری در ایران است. حتی باید بگویم نظیر آن در سطح جهان کم دیده میشود. کارگران نیشکر هفت تپه در مبارزاتشان صدای اعتراضشان را علیه فقر و گرسنگی که هر روز بیشتر زندگی کارگران و کل جامعه را به نابودی میکشد، به پا خاستند و از اینکه کل بساط حاکم در خدمت سرمایه داران است سخن گفتند. در این اعتراضات کارگران کل بساط دزدسالار حاکم را به چالش کشیدند و  خواستار محاکمه همه کسانیکه در دزدی ها دست دارند شدند. در این مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه در مبارزاتشان از اینکه دستگاه قضایی و کل بساط حکومت در خدمت منافع سرمایه داران است سخن گفتند و حرفشان این بود که نقض امنیت کارگر یعنی نقض امینت ملی و سرکوب مبارزاتشان را تحت عنوان اخلال در نظم امنیت محکوم کردند. در این اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و بدنبال آن گروه ملی فولاد اهواز با برافراشتن پرچم شوراها، راه ابراز وجود کارگر با عمل مستقیمش و آلترناتیو شکل آتی جامعه را بدست دادند. در کنار این اتفاق شورانگیز کارگران گروه ملی نیز با اعلام همبستگی شکوهمندشان با کارگران نیشکر هفت تپه و فریاد “نیشکر هفت تپه، ما هستیم، ما هستیم، کنار هم می ایستیم”، اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه را در مکانی قدرتمند تر قرار دادند. این کارگران با شعارهایی چون “ما نه از زندان واهمه داریم و نه از اعدام میترسیم”، نه تهدید، نه زندان، دیگر فریاد ندارد، “ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می جنگیم، می جنگیم”، “کشور ما دزدخونه است، توی جهان نمونه است”، “کارگر زندانی، آزاد باید گردد”.” بیکاری تورم ، بلای جان مردم”، شهر اهواز را به حرکت در آوردند. و در یکی از روزهای این اعتراض مهدی آل میثم در برابر نماینده وزیر کار و با فریاد اینکه شما نماینده سرمایه داران هستید و نه ما کارگران و کف زدن چند هزار کارگر در تایید سخنان او کل بساط ناعادلانه سرمایه داری حاکم را به چالش کشیدند.

از همین رو کارگران نیشکر هفت تپه و در کنار آن گروه ملی فولاد اهواز با مبارزات درخشانشان بطور واقعی کل بساط توحش سرمایه داری دزد سالار حاکم را به چالش کشیده اند و گفتمان های چپ و انسانی را در  جلوی صحنه سیاسی ایران قرار داده است. نتیجه چنین اتفاق مهم سیاسی ای عقب زدن راه حل های راست و آلترناتیو سازی ها از بالای سر جامعه است. روشن است که این دستاوردها پس گرفتنی نیست و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه را نمیتوان به عقب برگرداند.

بدین ترتیب اعتراضات قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه و در کنار آنها گروه ملی فولاد اهواز امروز به یک نقطه عطف و تحولی بزرگ در جنبش کارگری و در مبارزات کل جامعه تبدیل شده است. در عین حال این مبارزات و ابعاد اجتماعی آن و موج همبستگی ای که همراه داشته است، بطور قطع مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه را در موقعیت بسیار قدرتمند تری قرار داده است که به اتکای این پیشروی ها نه  تنها اسماعیل بخشی را آزاد میشود، بلکه کارگران میتوانند خواستهایشان را به جلو ببرند. از جمله یک دستاورد مبارزات این کارگران  کوبیدن میخ شورا و مجمع عمومی در این دو مرکز بزرگ کارگری و در کل جامعه به عنوان ابزار اعمال اراده مستقیم کارگران بویژه در این مقطع مهم سیاسی است.

انترناسیونال: گام بعدی چیست؟

شهلا دانشفر: وقتی از گام بعدی سخن میگوییم، یکی در رابطه با اوضاع کل جامعه است و دیگری در رابطه با مبارزات مشخص خود کارگران نیشکر هفت تپه است. در رابطه با مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه اولین گام ادامه قدرتمند این اعتراضات در حلقه یک همبستگی بزرگ اجتماعی برای آزادی  اسماعیل بخشی رهبر محبوب این کارگران و خبرنگار بازداشت شده در این اعتراضات است.  فراخوان سندیکای نیشکر هفت تپه به ادامه اعتراضات تا رسیدن به خواستهای اعلام شده کارگران و آزادی فوری اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگران و سپیده قلیان خبرنگار بازداشت شده در این اعتراض و ادامه همبستگی های جهانی شده است. یک شکل عملی حمایت از این فراخوان پیوستن به اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه همان کاری است که کارگران گروه ملی فولاد اهواز انجام دادند و رفتن بسوی اعتصابات سراسری کارگری است.

بعلاوه همانطور که اشاره کردم کارگران هفت تپه خواستهایی دارند که بخاطر آنها دست به این اعتراضات زده اند. این کارگران زندگی و معیشتشان زیر خطر قرار  گرفته است و روشن است که باید خواستهایشان پاسخ بگیرد. اتکاء به مجمع عمومی و حمایت وسیع از نمایندگان منتخب شورای کارگری یک حلقه کلیدی در پیشبرد متحدانه این اعتراضات و در عین حال پاسداری از این دستاورد مهم کارگری است. ما ضمن حمایت از خواستها و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی و تاکید بر حضور خانواده ها ، تاکیدمان به گسترش این همبستگی هاست و مردم شوش و همه بخش های مردم را به پیوستن قدرتمند به مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه فرامیخوانیم. همچنین فراخوان ما به کل جامعه اینست که با تمام قوا در کنار این کارگران بایستند. پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه، پیروزی همه کارگران و کل جامعه است باید با تمام قوا از این مبارزات و دستاوردهایش حمایت و پشتیبانی کنیم.

اما  گام بعدی در برابر کل کارگران و کل جامعه دیدن این دستاوردها و تغییر توازن قوا به نفع مبارزات همه مردم است. اولین گام به کارگیری تجربیات مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و تکثیر الگوهای مبارزاتی آن در میان کل جامعه است. در همین راستا این مبارزات دو تاکید مهم را در دستور کل کارگران و کل جامعه قرارمیدهد. اولین تاکید مبارزات زنان کارگر به عنوان یک حلقه تعیین کننده برای پیشروی کل جنبش کارگری است.  تاکید دیگر گذاشتن الگوی شوراهای کارگری و شوراهای مردمی به عنوان یک شکل عمل مستقیم در مقابل کل کارگران و کل جامعه است. کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی اعلام کردند که برای رها شدن از این همه بدبختی و برای گرفتن جلوی اختلاس ها از بالا تا پایین، باید شوراهای کارگری و شوراهای مردمی خود را داشت. بدین شکل این کارگران گفتمان شوراهای کارگری را به عنوان شکلی از ابراز وجود کارگری به جلو آوردند. این کارگران با این گفتمانها در واقع راه آلترناتیو اداره جامعه را نشان دادند. با چنین گفتمان هایی شوراها در نیشکر هفت تپه تشکیل شد و با اتکاء به قدرت شورا و تشکیل مجمع عمومی اش ، مبارزات متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه شکوهمند به جلو رفت. تجربه هفت تپه راه عملی تشکیل شوراهای کارگری و اعمال عمل مستقیم کارگران را نشان داد و این یک دستاورد مهم نیشکر هفت تپه در دل اوضاع سیاسی امروز برای کل کارگران و کل جامعه است. تاکید ما بکار گیری این الگو در تمام مراکز کارگری و در کل جامعه است.

اینرا هم بخوانید

گفت و گو: نقش مذهب در تبعیض و سرکوب