درخواست اضطراری از فدراسیون ها و اتحادیه های کارگری. کارگران نیشکر هفت تپه و بازداشت شدگان در این مجتمع کارگری نیاز به حمایت جهانی دارند

حتما در جریان مبارزات ۶۰۰۰ کارگرنیشکر هفت تپه در خوزستان در جنوب ایران هستید. مبارزه ای که از روز ٥ نوامبربا اعتصاب و تجمعات هر روزه شروع شده و همچنان ادامه دارد. روز ۱۸ نوامبر نیروهای امنیتی حکومت ۱٨ نفراز کارگران شامل تمام اعضای شورای مستقل کارگران و تعدادی از فعالین اعتصاب را همراه با سپیده قلیان، دختر دانشجویی که برای خبرنگاری به میان کارگران رفته بود دستگیر کرد. تداوم اعتراض قدرتمند کارگران نیشکر که با حمایت خانواده های آنها و کل مردم شهر بود جمهوری اسلامی را وادار کرد اکثر کارگران را آزاد کند. اما اسماعیل بخشی، رهبر کارگران نیشکر که نقش مهمی در متحد کردن و متشکل کردن و هدایت اعتصاب و اعتراض کارگران داشت و سپیده قلیان همچنان در زندان نگهداشته شده اند بدون هیچ ملاقاتی به خانواده او و بدون اینکه سیستم قضایی حکومت کوچکترین اطلاعاتی درمورد وضعیت آنها به کارگران و مردم بدهد. طبق گزارشی موثق اسماعیل بخشی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار داده اند بطوریکه سر و صورت و بدنش در اثر شکنجه کبود شده و دچار خونریزی شدید معده شده است. تلاش شکنجه گران این است که او را وادار به اعترافاتی کنند و اسماعیل بخشی این اتهامات را نپذیرفته و زیر شکنجه نیز بر خواست های کارگران پافشاری کرده است. این رهبر کارگری شایسته بیشترین حمایت در سطح بین المللی است.

اسماعیل بخشی بدلیل سخنرانی های شجاعانه اش، بدلیل نقشی که در رهبری این اعتراض بزرگ کارگران داشت، امروز به یکی از رهبران محبوب کارگران هفت تپه و به نماد جنبش کارگری در سطح کشور تبدیل شده و در سراسر کشور موجی از همبستگی با او و کارگران اعتصابی به راه افتاده است. جمهوری اسلامی قصد دارد با زندانی کردن و شکنجه او جنبش کارگری و فعالین کارگری که در سراسر کشور دست به اعتصابات وسیعی میزنند را مرعوب کند و آنها را عقب براند.

همچنین مطلع شدیم که امروز ۲۹ نوامبر ماموران حکومت به خانه علی نجاتی عضو سندیکای نیشکر هفت تپه رفته و او را در حضور اعضای خانواده اش مورد ضرب و شتم قرار داده و همراه با پسرش پیمان نجاتی دستگیر کرده اند. در این روز نیز مانند روزهای قبل کارگران در اعتراض به وضعیت سخنگویشان اسماعیل بخشی با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد به خیابان آمدند. دستگیری علی نجاتی و فرزندش پیمان نجاتی و پاسخ نگرفتن خواستهایشان بر اعتراض کارگران و خشم و نفرت آنها شدت داده است.

کارگران نیشکر مانند میلیون ها کارگر دیگر با معضل تعویق پرداخت دستمزدهایشان روبرو هستند و هم اکنون  چهار ماه حقوق خود را طلب دارند. این در حالی است که سطح دستمزدها چند بار زیر خط فقر است. این کارگران خواهان قطع دست پیمانکاران و بخش خصوصی و اداره شرکت تحت نظارت شورایشان هستند. یک خواست انها به رسمیت شناخته شدن شورای آنهاست.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی از کلیه فدراسیون های کارگری، اتحادیه های کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار دارد که به دلیل اضطراری بودن موضوع، دست به اقدامی عاجل بزنند و جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند و مجبور کنند دست از شکنجه اسماعیل بخشی بردارد و او، علی نجاتی، پیمان نجاتی و سپیده قلیان را فورا آزاد کند و به پرونده سازی علیه فعالین کارگری و امنیتی کردن اعتراضات آنها خاتمه دهد. کارگران نیشکر و خانواده هایشان همچنان در حال اعتصاب و تجمع هستند و انتظار میرود سازمان های کارگری در سطح جهان به یاری آنها بشتابند تا به کل خواست هایشان و قبل از هرچیز آزادی کلیه دستگیر شدگان برسند. هم اکنون کارزاری گسترده در حمایت از کارگران نیشکر از هفته تپه و دستگیرشدگان آن در جریان است. کمپین برای آزادی کارگران زندانی انتظار دارد که به هر شکلی که میتوانید از این کارزار حمایت و پشتیبانی کنید.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

shahla.Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

November 29, 2018

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …