درخواست اعاده دادرسی برای پرونده محمد ثلاث

ایسنا:درخواست اعاده دادرسی برای پرونده محمد ثلاث

زینب طاهری، وکیل مدافع جدید محمد ثلاث، متهم پرونده حادثه خیابان پاسداران از ارائه درخواست اعاده دادرسی خبر داده است. “من به عنوان وکیل‌مدافع محمد ثلاث روز شنبه(۲۹ اردیبهشت‌) برای ثبت درخواست اعاده دادرسی اقدام خواهم کرد.”او همچنین گفته: “حکم موکلم قصاص است، اما به دلیل آغاز ماه رمضان فعلاً این حکم اجرا نخواهد شد.”

به گفته دادگاه، شاکیان و اولیای دم برای او تقاضای قصاص کرده بودند.آقای ثلاث در دادگاه گفته بود که قبل از این اتفاق در اثر ضرب و جرح مأموران دست و سرش شکسته و وقتی سوار بر اتوبوس آنها را دیده ترسیده است که آنها سوار اتوبوس شوند و دوباره او را “مورد ضرب و شتم قرار دهند”.او عمدی بودن این حادثه را رد کرده و در دفاعیات خود با اشاره به ضعف بینایی‌اش گفته بود فاصله “دو متری را هم تشخیص نمی‌دهم.”

اینرا هم بخوانید

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در محکومیت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی

جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یکی از مهمترین جنبش های تاریخ معاصر ایران واجد …