در دفاع  از زهرا صدیقی والهام چوبدار که توسط جمهوری اسلامی به جرم همجنس‌گرایی محکوم به اعدام شدند- شمی صلواتی

برای دفاع از همجنسگرایان انسان می شوم
شعری می نویسم با فریاد همدردی از بیداری که «عشق»حق دوست داشتن در هر کجا این جهان اتفاق بيافتد انسانی ست و نمی توان آن جرم تلقی کرد.

[ به نظر من عاشقان برای باهم بودن نه بر اساس جنسیت بلکه بر اساس خواستن و خوشبخت شدن عاشق هم می شوند و یا پذیرای یکدیگر……»

به کسی چه مربوط!!
که آنها با چه انگیزه‌ی با هم هست!
یکی از پایه‌های انسانی جامعه‌، که بر اساس انسانیت و شعور انسانی مورد بررسی و یا معنا پیدا می کند.

«بنابه رسمیت شناختن زندگی خصوصی انسانها، پایه‌ی شعور انسانی یک جامعه براساس‌ همین اصل بنا می شود….»

.متاسفانه واژه شعور انسانی «زندگی خصوصی» در جامعه ما غریب و بی رنگ است. بیشتر مردم ما از دخالت در زندگی خصوصی دیگران لذت می بردند
به همین دلیل معلمین اخلاق می شوند. و هم سو با جنایتکاران حکومتی همگام، که نه تنها شرم‌آور بلکه غم‌انگیز و شراکت در جنایت است…»

[شاید بهتر باشد ما قبل از هر چیز در خودمان تعمق کنیم چون هر کدام ازما، در نوع خود یک قاضی بی رحم، یک معلم اخلاق بیشترین ضربه را به خودمان و اطرافیان خویش در جامعه می زنیم…..»

شاید بهتر باشد که باورهای غلط مذهبی و دینی را، باورهای که متناقض با انسان و انسانیت است ازخودمان دور کنیم.

[انسان بودن نه براثر اساس مرد و زن،
نه بر اساس حیوان‌های وحشی انسان نما،
که دو پا دارند
نه بر اساس قومیت، نه بر اساس جنسیت،
بلکه انسان بودن، یعنی شعور انسانی که در عواطف انسانی و بر اساس احترام و فدا کاریها، معنا پیدا می کنند …..»
.
«زهرا صدیقی والهام چوبدار توسط جمهوری اسلامی به جرم همجنس‌گرایی محکوم به اعدام شدند…»

قوانین ضد انسانی بر گرفته از شریعت اسلام با قضاوت دادگاه‌ های جمهوری اسلامی که غیر انسانی‌ترین وبه نظر من و خیلی‌ها فاقد اعتبار انسانی است.
زیرا قوانین شریعت اسلام نه بر اساس انسانیت و حقوق برابر شهروندی، نه بر اساس تمدن انسانی امروز، بلکه بر اساس قوانين بردگی در ۱۵ قرن پیش است و فاقد مشروعیت است.
.
همجنس‌گرایی جرم نیست، بلکه یک مسئله کاملا خصوصی و یک حق ابتدائی انسانیست.
که دو نفر بر اساس روحیات فکری و روحی یا اخلاقیات مشترک، یا بر اساس باورهای مشترک و یا به هر دلیلی که با هم زندگی می کنند
«حق انسانی آنهاست، زندگی خصوصی آنهاست. حیاط خلوت انسانهاست و باید به رسمیت شناخت….»

قوانین و قصاوت های شرعی و تمام سیسم اسلامی نه تنها در ایران و بلکه در تمام جهان باید بر چیده شود «ما انسانیم» و شعور انسانی ما اجازه نمی دهند از قوانین غیر انسانی اسلامی که بر گرفت از سیستم برده‌داری و متعلق به ۱۵ قرون پیش و یعنی قرن وسطائی است بپذیریم و یا شاهد اجرای آن باشیم….
۴سپتامبر ۲۰۲۲میلادی شمی صلواتی

اینرا هم بخوانید

پاسخ قاطع جامعه انقلابی به حکم اعدام شریفه محمدی- حمید دائمی

کارگر کمونیست ۸۴۰ کارگر کارگاهی- حمید دائمی در گیرو دار برگزاری خیمه شب بازی انتخابات، …