دستگیری ۵۰۰ نفر در تهران به اتهام” مالخر”!

فرمانده ناجای تهران گفته است: مرحله بیست و یکم از “طرح رعد پلیس پیشگیری” در ۷۲ ساعت گذشته انجام شد که در نتیجه آن ۵۰۰ نفر از “سارقان، مالخران و عوامل و همدستان آنها” را شناسایی و دستگیر شدند. برگفته ار مهر

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۷ زندانی را در بیرجند اعدام کرد

«حال‌وش» گزارش داده در پی انتقال ۱۰ زندانی به بند قرنطینه اجرای حکم در زندان …