دهان شماها را باید گل گرفت! و این امر زنان است!

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: «به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.» این اظهار نظر اسلامی در باره زن زمانی به گوش حضار رسید که آقای استاندار فکر می کرد میکروفنش خاموش است.

این اتفاق در جلسه ای افتاد که نزدیک به هفتاد در صد حاضرینش زن بودند. در این نشست، زنان از هر معضلی، چه کوچک و بزرگ حرف می زده و بحث می کردند. زنان حاضر در جلسه بلند می شدند و پاسخ درخوری به اراجیف این زن ستیز می دادند.

پاسخ من به این مرتجع اسلامی این است: نگاه کنید به این زنان، زنانی که با وجود اینکه با قانون و سنت و شلاق و زندان با آنهاروبرو شده اید، با وجود همه این سرکوبها، در مقابل شما قد علم کرده اند و در موارد زیادی هم شکستتان داده اند.

ما از این پس، سوت یک حرکت دیگر را میزنیم: توهین به زنان از منبر و مسجد و مجلس و میکروفون های بیت رهبری و ادارات شما ممنوع !

زنان در ایران از این پس باید بکوشند در مقابل هر توهینی که سالهای سال است از بلندگوهای مشمئز کننده علیه آنها پخش میشود، اعتراضات متحدانه تری سازمان بدهند.

ما زنان باید با حضور در همه میدان های مبارزه و با جنبش “توهین به زنان موقوف” در سراسر ایران کاری کنیم که همانند شکست رژیم در مقابل حجاب، درِ دهان همه زامبی های حکومتی، از خامنه ای تا استاندار و آخوند و امام جمعه گِل گرفته شود. تا دیگر جرات نکنند، به زنان توهین کنند.

مندرج در ژورنال شماره ۵۹

اینرا هم بخوانید

ما از جهنم می آئیم و ندای آزادیخواهی میلیونها زن را با خود داریم

مندرج در انترناسیونال ۹۶۳ فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه هشت …